Seminář

Dozory ve výstavbě, kvalifikace účastníků stavby

Ing. Jindřich Pater

Proces začínající stavebním záměrem a končící uvedením stavby do provozu probíhá v intencích stanovených především zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Důležitou roli v tomto procesu sehrávají dozorové orgány, a to od stavebních úřadů, po dotčené orgány dozorující požární bezpečnost stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a další.

Proces začínající stavebním záměrem a končící uvedením stavby do provozu probíhá v intencích stanovených především zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Důležitou roli v tomto procesu sehrávají dozorové orgány, a to od stavebních úřadů, po dotčené orgány dozorující požární bezpečnost stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a další.

Rozhodující účastníci výstavby, tj. projektant, stavbyvedoucí, technický dozor investora, stavební dozor u staveb svépomocí a koordinátor BOZP na staveništi musí mít ve výstavbě kvalifikaci odpovídající požadavkům vyplývajícím ze speciálních právních předpisů.

Seminář je určen pro:

projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi a stavebníky (investory). 

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je pomoci účastníkům zorientovat se v požadavcích právních předpisů zaměřených na kvalifikaci účastníků stavby.

Obsah semináře:

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. po novele v r. 2017 (účinnost od 1. 1. 2018).
  • Přehled prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 499/2006 Sb., č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. po novele SZ.
  • Dozory ve výstavbě: státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí a koordinace BOZP ve výstavbě.
  • Požadavky na účastníky výstavby: projektant, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí – kvalifikace, praxe.
  • Výkon tzv. vybraných činností ve výstavbě – projektant, stavbyvedoucí.
  • Metodické pomůcky MMR a ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě pro účastníky výstavby - diskuze, ukázky.

Časový harmonogram:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – seminář (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.00 – seminář (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 14.15- seminář (3. část)

14.15 - 14.30 -  přestávka s občerstvením

14.30 - 16.00 – seminář (4. část) + diskuze

Lektor

Ing. Jindřich Pater

Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaný inženýr v TZS, TPS a EA, člen PS při MPSV ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.11.2018

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.