Seminář

DPH 2016 v praxi - výkladové problémy, nejčastější chyby a upozornění na nejvýznamnější změny v roce 2017 Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen pro:

účetní a daňové poradce, kteří se potýkají s praktickými problémy při uplatňování DPH.

Cíl semináře:

Posluchači budou seznámeni s posledními novinkami DPH, s výhledem na nejbližší období a budou detailně rozebrány a vyhodnocenypraktické poznatky a zkušenosti s DPH 2016. Doporučujeme vzít s sebou zákon o DPH. 

Obsah semináře:

  • zdaňování plnění, která nejsou předmětem daně a související uplatňování odpočtu, správný postup při opravách,
  • bezúplatná plnění, krádeže, škody, manka,
  • služby – místo plnění, osoba povinná přiznat daň, osoba neusazená v tuzemsku
  • zboží – rizika u tuzemských dodávek, dodání do JČS (prokazování osvobození), pořízení zboží z JČS (zboží se statusem neunijním), vývoz,
  • okamžik povinnosti přiznat daň u přeshraničních transakcí, jakou roli hrají vydané/přijaté, zálohy, jakou roli hraje vystavení daňového dokladu,
  • základ daně a jeho opravy, opravy výše daně, kdy opravu provést v běžném a kdy v dodatečném přiznání,
  • režim přenesení daňové povinnosti,
  • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet – úskalí, která plátce potkává nejčastěji, (např. převod nemovitostí),
  • nárok na odpočet – rozsah a podmínky jeho uplatnění (pojem „daň na vstupu“, lhůta pro uplatnění odpočtu, vznik nároku na odpočet a podmínky pro jeho uplatnění, náležitosti daňových dokladů),
  • rok 2017 – společnost bez právní subjektivity, nová úprava pro poukázky, rozšíření korekčních mechanismů, nová osvobození od daně, atd.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Olga Holubová, lektor Daně, účetnictví

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH - výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Názory účastníků

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na semináři se budeme mimo jiné věnovat následujícím tématům:

DPH, DPH příklady, DPH a praxe, zákon o DPH,  předmět daně, dodání zboží, místo plnění, základ daně, sazba daně, osvobození od daně, nárok na odpočet, Olga Holubová atd.