Seminář

DPH 2023 v praktických příkladech

Novinky a problematické okruhy roku 2023

Ing. Jana Ledvinková

Ať už při uplatňování DPH váháte v oblastech, které jsou legislativním novinkami, nebo třeba v základních pravidlech, jakékoli téma můžete otevřít na webináři s oblíbenou a zkušenou lektorkou Ing. Janou Ledvinkovou.

Obsah webináře:

1. Připravované změny zákona o DPH pro rok 2023 na příkladech:

  • Navýšení limitu pro registraci plátce
  • Příklady při registraci na rozhraní roku 2022 a 2023 dle přechodných ustanovení
  • Zrušení registrace DPH po novele 2023
  • Speciální možnosti zrušení registrace
  • Důsledky zrušení registrace na praktických příkladech ( úpravy odpočtu)
  • Kontrolní hlášení – změny pro rok 2023 – prodloužení lhůty pro podání následného KH na výzvu správce daně v případě pochybností o správnosti KH (§ 101g odst. 3 ZPDH)
  • Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením v ostatních případech
  • Pokuty v poloviční výši dle § 101h za splnění zákonných podmínek

2. Změny zákona o DPH od 1. 7. 2023 ve vazbě na změnu stavebního zákona

  • Definice bytového domu dle stavebního zákona – změna v definici oproti definici v katastrální vyhlášce
  • Důležitá přechodná ustanovení

3. Dopad novely daňového řádu na zákon o DPH

4. Aktuální stav legislativy v roce 2022, informace GFŘ, závěry KOOV

5. Zpětný finanční leasing, předčasné ukončení leasingu

6. Správné použití základních pojmů pro účely zákona o DPH

7. Osoba povinná k dani, plátce, identifikovaná osoba

8. Předmět daně – umíme ho správně určit?

9. Nájem nemovitých věcí po novele od 1. 1. 2021 – časté chyby

10. Vývoj sazeb DPH v čase – časté chyby

11. Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku – kde se stále chybuje, příklady.

Webinář je určen:

účetním, daňovým poradcům, ekonomům, jednatelům.  

Lektor

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.4.2023

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

11.4.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

5.6.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

5.6.2023

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.