Seminář

DPH - přeshraniční transakce v příkladech

Ing. Marika Voženílková

Cílem semináře je probrat na konkrétních příkladech problematiku přeshraničních transakcí, vysvětlit změny a zasadit je do časového rámce, upozornit na chyby a omyly, věnovat se prokazování před správcem daně.

Seminář je určen pro:

daňové poradce, auditory, účetní, plátce DPH.

Cíl semináře:

Probrat na konkrétních příkladech problematiku přeshraničních transakcí, vysvětlit změny a zasadit je do časového rámce, upozornit na chyby a omyly, věnovat se prokazování před správcem daně.

Obsah semináře:

  • Pořízení zboží z jiných členských států (vznik povinnosti přiznat daň, kdy nevzniká předmět daně, kdy nevzniká NO, judikatura v příkladech, platby, tok zboží, kontrolní hlášení, daňové doklady...)
  • Dodání zboží do jiných členských států (daňové doklady, souhrnné hlášení, DAP, podmínky osvobození, dokazování u správce daně…)
  • Přeshraniční služby (místo plnění, osoba povinná odvést daň, registrace, DAP, SH, identifikované osoby, desítky příkladů...)
  • Vývoz zboží (podmínky osvobození, důkazní řízení, daňový doklad...)
  • Dovoz zboží (okamžik vzniku povinnosti přiznat daň, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, kdy se nejedná o dovoz zboží, daňové doklady, NO...)
  • Služby vázané na dovoz a vývoz (nová metodika GFŘ, příklady, osvobození, smluvní vztahy...)
  • Judikatura a přiznání nároku na odpočet daně, novinky, dokazování...
  • Diskuse, odpovědi na dotazy

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.15– přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Marika Voženílková

V letech 1992 - 2015 působila na GFŘ, od roku 2004 se specializuje na DPH, školení pracovníků daňové správy a podnikatelské veřejnosti. Od roku 2016 - samostatná vzdělávací a poradenská činnost  v oblasti DPH

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.12.2018

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 590,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

DPH, DPH přeshraniční transakce, DPH příklady, školení DPH, seminář DPH, DPH kurz, dodání zboží do EU, pořízení zboží z EU, dodání zboží DPH, pořízení zboží DPH, přeshraniční služby, přeshraniční služby DPH, přeshraniční transakce, dovoz zboží, vývoz zboží, dovoz zboží DPH, vývoz zboží DPH, přeshraniční finanční leasing, přeshraniční operativní leasing, finanční leasing DPH, operativní leasing DPH, zákon o DPH, DPH školení, DPH seminář, kurz DPH, vzdělávací kurzy, seminář, semináře, seminář Praha, semináře Praha, kurz, seminář DPH Praha, kurz DPH Praha, vzdělávací kurz, kurzy a školení, kurzy, kurz Praha, kurzy Praha, školení, školení Praha, atd.