On-line seminář

DPH při dodání zboží na dálku

Ing. Jana Kolářová

Dodání zboží konečným spotřebitelům v rámci EU i při dovozu do EU má od 1. 7. 2021 nová pravidla, přestože v ČR se stále na definitivní schválení návrhu novelizace čeká.

Zjednodušení přinesly režimy jednoho správního místa. Specifickou roli mají mít po novelizaci tzv. provozovatelé elektronického rozhraní. Shrnutí změn přináší seminář.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.8.2021

10:00 - 11:30

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.