Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

DPH pro pokročilé - nejčastější problémy Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Seminář je určen pro:

plátce, kteří denně zákon o DPH aplikují v praxi - účetní, ekonomy, podnikatele

Cíl: 

Semináře podrobně probere tzv. "oříšky" v DPH, které dělají plátcům největší potíže. Vše na praktických příkladech - kalkulačku s sebou!

Obsah semináře:

1. aktuální stav legislativy národní i evropské - význam Směrnice Rady 2006/2012 / ES - Nařízení Rady 282/2011, chystané změny pro rok 2015

2. Vliv NOZ a ZOK na zákona o DPH  

3. Vymezení základních pojmů § 4, ve vazbě na NOZ

4. Nová terminologie, ve vazbě na NOZ a její význam do praxe

  - právo stavby není stejného významu co stavební povolení či územní

    rozhodnutí

  -  právo stavby z hlediska DPH a účetnictví – aspekty účtování práva stavby

  -  závdavek a záloha dle NOZ - jde o totéž?

5. Obrat ve vazbě na společníky společností (nahrazuje účastníky sdružení), pozor na záměnu se „Spolkem „ dle NOZ

6. Obrat od 1.1.2014 již nezahrnuje příjmy z pronájmu podle § 56a - příklad

7. Registrační povinnosti § 6 - § 6i, Požadavky správce daně při dobrovolné registraci, chyby při registraci, kdy elektronická registrace.

8. Nové řešení postupu při  úmrtí plátce § 6e, § 79b, daňový řád § 239a, § 239b, příklady

9. Zasílání zboží § 8a – příklady, daňový doklad

10. Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku – příklady

11. Nejčastější chyby při fakturaci za přepravní služby v rámci EU a při vývozu, související služby s vývozem a dovozem zboží 

12. Problematika finančního leasingu - a dodání zboží dle § 13 odst. 3 d), převod práva zboží nabýt, operativní leasing, zahraniční leasing.   

13. Dodání dopravních prostředků, jejich technické zhodnocení, úprava odpočtu, osvobození při dodání dopravních prostředků (§13,§62,§ 75-78), manažerská vozidla a DPH, související náklady, paušální výdaje na OA – daň z příjmu versus zákon o DPH

14. Pořízení zboží z EU, vazba na daňové doklady, souhrnné hlášení

15. Třístranný obchod § 17 – úprava ustanovení od 1.1.2014

16. Povinnost přiznat daň při přijetí služby z EU nebo ze třetí země

17.Daňové doklady § 26 - § 31a, § 31b, DD při dovozu, DD při vývozu § 33a, vzory dokladů

18.  Ručení za daň dodavatele – účetní souvislosti

19.Režim přenesení daňové povinnosti § 92a, zásadní úpravy, režim přenesení daňové  povinnosti u stavebních a montážních prací  - časté dotazy

20. Komplexní příklad, daňové přiznání 

Doporučeno: s sebou zákon o DPH 2014 a kalkulačku

Časový harmonogram semináře:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – oběd

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část)

Lektor

Ing. Jana Ledvinková, lektor Daně, účetnictví

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
8.10.20149:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz