Seminář

DPH pro pokročilé - nejčastější problémy

Bonus dárková karta IKEA v hodnotě 500 Kč

Ing. Jana Ledvinková

Seminář podrobně probere, jak si poradit s tzv. "oříšky" v DPH, které dělají plátcům největší potíže. Vše na praktických příkladech - kalkulačku s sebou!

Seminář je určen pro:

plátce, kteří denně zákon o DPH aplikují v praxi - účetní, ekonomy, podnikatele

Cíl: 

Semináře podrobně probere tzv. "oříšky" v DPH, které dělají plátcům největší potíže. Vše na praktických příkladech - kalkulačku s sebou!

Obsah semináře:

1. aktuální stav legislativy národní i evropské - význam Směrnice Rady 2006/2012 / ES - Nařízení Rady 282/2011, chystané změny pro rok 2015

2. Vliv NOZ a ZOK na zákona o DPH  

3. Vymezení základních pojmů § 4, ve vazbě na NOZ

4. Nová terminologie, ve vazbě na NOZ a její význam do praxe

  - právo stavby není stejného významu co stavební povolení či územní

    rozhodnutí

  -  právo stavby z hlediska DPH a účetnictví – aspekty účtování práva stavby

  -  závdavek a záloha dle NOZ - jde o totéž?

5. Obrat ve vazbě na společníky společností (nahrazuje účastníky sdružení), pozor na záměnu se „Spolkem „ dle NOZ

6. Obrat od 1.1.2014 již nezahrnuje příjmy z pronájmu podle § 56a - příklad

7. Registrační povinnosti § 6 - § 6i, Požadavky správce daně při dobrovolné registraci, chyby při registraci, kdy elektronická registrace.

8. Nové řešení postupu při  úmrtí plátce § 6e, § 79b, daňový řád § 239a, § 239b, příklady

9. Zasílání zboží § 8a – příklady, daňový doklad

10. Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku – příklady

11. Nejčastější chyby při fakturaci za přepravní služby v rámci EU a při vývozu, související služby s vývozem a dovozem zboží 

12. Problematika finančního leasingu - a dodání zboží dle § 13 odst. 3 d), převod práva zboží nabýt, operativní leasing, zahraniční leasing.   

13. Dodání dopravních prostředků, jejich technické zhodnocení, úprava odpočtu, osvobození při dodání dopravních prostředků (§13,§62,§ 75-78), manažerská vozidla a DPH, související náklady, paušální výdaje na OA – daň z příjmu versus zákon o DPH

14. Pořízení zboží z EU, vazba na daňové doklady, souhrnné hlášení

15. Třístranný obchod § 17 – úprava ustanovení od 1.1.2014

16. Povinnost přiznat daň při přijetí služby z EU nebo ze třetí země

17.Daňové doklady § 26 - § 31a, § 31b, DD při dovozu, DD při vývozu § 33a, vzory dokladů

18.  Ručení za daň dodavatele – účetní souvislosti

19.Režim přenesení daňové povinnosti § 92a, zásadní úpravy, režim přenesení daňové  povinnosti u stavebních a montážních prací  - časté dotazy

20. Komplexní příklad, daňové přiznání 

Doporučeno: s sebou zákon o DPH 2014 a kalkulačku

Časový harmonogram semináře:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – oběd

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část)

Lektor

Ing. Jana Ledvinková

Absolvovala Vysokou školu zemědělskou, fakultu ekonomickou v Praze. Následně absolvovala dvouleté postgraduální studium. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a poté byla zapsána jako správce konkursní podstaty u krajského soudu v Plzni. V roce 1998 založila společnost TARA Cerhovice s.r.o., s předmětem činnosti vedení účetnictví, daňové…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.10.2014

9:00 - 14:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2970

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.