On-line seminář

DPH pro začátečníky v příkladech

Ing. Jana Kolářová

Dobrá znalost daně z přidané hodnoty vyžaduje povědomost o souvislostech jednotlivých ustanovení zákona. Můžete správně určit místo plnění, ale bez určení osoby povinné přiznat DPH obchodní případ nevyřešíte. Neznalost určení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění může vést k pozdnímu odvodu DPH a úroku z prodlení. Kontrolní hlášení odkrývá všechny nesrovnalosti a opravy základu daně i daně se tak stávají malým uměním. Takto bychom mohli pokračovat... Pojďme se společně setkat na 4denním semináři, který Vás prakticky provede celým zákonem o DPH. Cílem je získat dostatečné vědomosti na to, abyste dokázali najít oporu v zákoně o DPH při řešení každodenních praktických otázek v oblasti DPH.

Výhody vícedenního webináře:

Výhodou vícedenního semináře je, že si jednotlivé oblasti osvojíte postupně a tím získáte základní orientaci v zákoně o DPH. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. Na začátku dalšího dne semináře bude lektorem shrnuto řešení a všechny nejasnosti lze prodiskutovat. 

Kombinace prezenčního a distančního studia umožní se zorientovat v této náročné problematice a závěrečným testem si ověřit její zvládnutí. 

Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky, dostanete dopředu ve Wordu včetně příslušných tiskopisů. Na semináři dostanete i tištěnou podobu příkladů. 

K samostudiu je možné využít v květnu 2021 také on-line knihovnu DPH profi.

Komu je webinář určen:

Webinář je určen všem, kteří se hodlají zabývat problematikou DPH v praxi a potřebují získat základní znalosti zákona o DPH. Dále je seminář vhodný pro všechny, kteří potřebují znalosti DPH pro fakturaci či sestavují přiznání k DPH, kontrolní hlášení či souhrnné hlášení. Webinář je vhodný zejména pro začátečníky či mírně pokročilé. 

Obsah jednotlivých seminářových dnů:

28. 4. 2021 (středa)

 • Co je a není předmětem DPH
 • Osoba povinná k dani a ekonomická činnost
 • Kdo je plátcem DPH a identifikovanou osobou
 • Místo plnění a vymezení plnění
 • Zadání příkladů k řešení do příštího setkání

30. 4. 2021 (pátek)

 • Společná rekapitulace příkladů z minulého setkání
 • Povinnost přiznat daň, DUZP
 • Daňové doklady
 • Základ daně, výpočet daně, zaokrouhlování
 • Zadání příkladů k řešení do příštího setkání

5. 7. 2021 (středa)

 • Společná rekapitulace příkladů z minulého setkání
 • Oprava základu daně a oprava výše daně, opravné daňové doklady
 • Sazby DPH
 • Osvobození bez nároku na odpočet daně
 • Osvobození s nárokem na odpočet daně
 • Zadání příkladů k řešení do příštího setkání

7. 5. 2021 (pátek)

 • Společná rekapitulace příkladů z minulého setkání 
 • Nárok na odpočet DPH
 • Krácení, vyrovnání a úpravy odpočtu daně
 • Zvláštní režimy
 • Režim přenosu daňové povinnosti

Závěrečný test

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.4. – 7.5.2021

9:00 - 12:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

8990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.