Seminář

DPH pro začátečníky

Získejte přehled o dani z přidané hodnoty

Ing. Jana Kolářová

Seznámíte se se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, abyste byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci v jednoduchých případech, požádat o registraci k DPH, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady. Nezbytná pomůcka - aktuální znění zákona o DPH (obdržíte na semináři).

Seminář je určen pro:

Pro úplné začátečníky -  pracovníky účtáren, podnikatele, kteří se v praxi s daní z přidané hodnoty dosud nesetkali.

Obsah semináře:

 • význam a cíl zákona  o DPH, principy zákona o DPH,
 • význam komunitárního práva  pro tuzemskou praxi, vliv práva ES vč. judikatury ESD na aplikaci zákona o DPH,
 • význam správného použití pojmů vymezených pro účely zákona o DPH,
 • čtyři pravidla pro určení předmětu daně,
 • jak stanovit obrat pro povinnou registraci, povinnosti při registraci plátce nebo identifikované osoby,
 • poskytnutí služby – definice, místo plnění,
 • dodání zboží – definice, místo plnění,
 • daňové doklady,
 • povinnost přiznat daň,
 • základ daně,
 • osvobozená plnění,
 • nárok na odpočet,
 • zvláštní režimy.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.3. – 31.3.2023

9:00 - 16:00

Praha

Evropská 423/178, Praha 6

8 990,- Kč

30.3. – 31.3.2023

9:00 - 16:00

On-line

Cisco Webex

8 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

principy zákona o DPH, DPH 2019, DPH 2018, daňové doklady, povinnost přiznat daň, základ daně, nárok na odpočet, zvláštní režimy, školení DPH, poskytnutí služby, dodání zboží, daňové doklady, základ daně, osvobozená plnění, nárok na odpočet, zvláštní režimy atd.