Seminář

DPH pro začátečníky v příkladech

Získejte přehled o dani z přidané hodnoty

Ing. Jana Kolářová

Praktická aplikace DPH vyžaduje zkušenost, čeho si všímat na fakturách i ve smlouvách. Můžete správně určit místo plnění, ale bez správného určení osoby povinné odvést DPH je chyba a riziko na obou stranách. Neznalost určení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění může vést k pozdnímu odvodu DPH a úroku z prodlení. Kontrolní hlášení odkrývá všechny nesrovnalosti a opravy základu daně i daně se tak stávají malým uměním. Takto bychom mohli pokračovat… Pojďme se společně setkat na 2denním semináři, který Vás prakticky provede hlavními prvky zákona o DPH. Výklad je veden na příkladech, nejde o detailní popis všech ustanovení zákona o DPH.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen všem, kteří se hodlají zabývat problematikou DPH v praxi a potřebují získat základní znalosti zákona o DPH. Dále je seminář vhodný pro všechny, kteří potřebují znalosti DPH pro fakturaci či sestavují přiznání k DPH, kontrolní hlášení či souhrnné hlášení. Seminář je vhodný zejména pro začátečníky či mírně pokročilé.

Obsah semináře:

Na semináři získáte orientaci v problematice DPH. Vše se budeme učit na praktických příkladech.

 • Co je a není předmětem DPH
 • Osoba povinná k dani a ekonomická činnost
 • Kdo je plátcem DPH a identifikovanou osobou
 • Místo plnění a vymezení plnění
 • Povinnost přiznat daň, DUZP
 • Daňové doklady
 • Základ daně, výpočet daně, zaokrouhlování
 • Oprava základu daně a oprava výše daně, opravné daňové doklady
 • Sazby DPH
 • Osvobození bez nároku na odpočet daně
 • Osvobození s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet DPH
 • Krácení, vyrovnání a úpravy odpočtu daně
 • Zvláštní režimy
 • Režim přenosu daňové povinnosti
 • Závěrečný test s vysvětlením správného řešení

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.11. – 9.11.2023

9:00 - 16:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

8 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

Co je a není předmětem DPH, Osoba povinná k dani a ekonomická činnost, Kdo je plátcem DPH a identifikovanou osobou, Místo plnění a vymezení plnění, Povinnost přiznat daň, DUZP, Daňové doklady, Základ daně, výpočet daně, zaokrouhlování, Oprava základu daně a oprava výše daně, opravné daňové doklady, Sazby DPH, Osvobození bez nároku na odpočet daně, Osvobození s nárokem na odpočet daně, Nárok na odpočet DPH, Krácení, vyrovnání a úpravy odpočtu daně, Zvláštní režimy, Režim přenosu daňové povinnosti