On-line videozáznam

DPH - režim přenesené daňové povinnosti v roce 2016

RNDr. Ivan Brychta

záznam z 26.10.2016

délka videa 01:24:05

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Tento on-line seminář je určen:

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cíl tohoto on-line semináře:

Tento on-line seminář jeho posluchačům poskytne ucelený rozbor problematiky přenesené daňové povinnosti při vybraných plněních mezi tuzemskými plátci v podmínkách roku 2016.

Obsah tohoto on-line semináře:

 • specifikace plnění, kterých se režim přenesené daňové povinnosti týká
 • základní pravidla při aplikaci režimu (zálohy, zachycení v přiznání a kontrolním hlášení, závazné posouzení)
 • postup u stavebně montážních pracích (jak je poznat, související výklady správce daně)
 • aplikaci u plnění vymezených nařízením vlády (otázka fikce při určení režimu, zálohové platby x limit, stanovení částky plnění pro limit, opravy/bonusy/slevy a další)
 • vysvětlení postupů na příkladech.

K dispozici podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Kapitoly videa

 • Zákonné a další vymezení; Tituly pro RPDP; Příloha č. 6 ZDPH
 • Informace GFŘ k aplikaci RPDP 2015-2016 I.
 • Informace GFŘ k aplikaci RPDP 2015-2016 II.
 • Rozšíření RPDP a RPDP u elektronických komunikací
 • RPDP u elektronických komunikací

Materiály ke stažení


Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)