Seminář

Důsledky nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích pro uživatele prostředků

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Dr. Ing. Tomáš Honc

Dne 22. února 2017 a následně dne 28. února 2017 jako druhá revize byl zveřejněn upravený text návrhu nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích, v němž je zapracován postoj Rady v prvním čtení k přijetí návrhu nařízení. Tento seminář na změny aktuálně reaguje.

Dne 22. února 2017 a následně dne 28. února 2017 jako druhá revize byl zveřejněn upravený text návrhu nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích, v němž je zapracován postoj Rady v prvním čtení k přijetí návrhu nařízení. Tento seminář na změny aktuálně reaguje.

Seminář je určen pro

manažery jakosti nemocnic, pracovníky MTZ nemocnic, odpovědné pracovníky ambulantních pracovišť, biomedicínské inženýry a techniky, specialisty nelékařských zdravotnických povolání, privátní lékaře

Cíl semináře

seznámit účastníky s novou legislativou z oblasti zdravotnických prostředků a poskytnout jim zkrácený návod na minimalizaci rizik z porušení duševního vlastnictví a odpovědnosti za výrobek.

Obsah semináře

seminář zpracovává z pohledu uživatele zdravotnických prostředků nové evropské nařízení o zdravotnických prostředcích. Poskytuje spektrum informací k zajištění splnění povinností, které jsou stanoveny pro poskytovatele zdravotních služeb. Přispívá k nastavení procesu minimalizace rizik a eliminace možných sankcí ze strany státního dozoru. Klíčovým tématem je dokumentační zajištění pro používané zdravotnické prostředky včetně výkladu povinností výrobců a distributorů zdravotnických prostředků, a to zejména ve vztahu ke kupujícím těchto prostředků.

Časový harmonogram semináře

11:00 – 11:30 prezence

11:30 - zahájení, představení

11:30 – 13:00 první blok semináře

13:00 – 13:30 přestávka s občerstvením

13:30 – 14:30 druhý blok semináře

14:30 – 14:40 coffee break

14:40 – 15:40 třetí blok semináře

15:40 – 15:50 coffee break

15:50 – 16:50 čtvrtý blok semináře, závěrečná diskuze

Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Lektor

Dr. Ing. Tomáš Honc

zabývá se problematikou technické legislativy výrobků zdravotnických prostředků včetně posuzování shody a ochrany spotřebitele více jak 20 let, kromě toho má praxi v oblasti technické normalizace a ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Zkušenosti a znalosti předmětné problematiky vychází z důkladných teoretických základů, mj. z akademického…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

25.5.2017

11:30 - 16:50

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

5 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.