On-line seminář

E-audit

Audity systémů managementu

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah: 

 • Audit interní, dodavatelský a certifikační
 • Audit systému, procesu a výrobku
 • Co opravdu můžeme (a musíme) využít z ISO 19011
 • Metody auditování „na blízko“ a „na dálku“
 • Příklady z provedených auditů:
  • Příprava na audit
  • Jak zahájit audit
  • Průběh auditu, příklady kladení otázek a použití metod auditu
  • Závěrečné jednání
  • Zpráva z auditu
  • Neshody a jejich řešení
 • Audit a management rizik
 • Audity na dálku
 • Virtuální audit

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.6.2021

9:00 - 12:00

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.