On-line seminář

E-audit

To podstatné z auditů systémů managementu

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah on-line semináře:

 •  Audit systému, procesu a výrobku
 • Audit interní, dodavatelský a certifikační
 • Co opravdu můžeme (a musíme) využít z ISO 19011
 • Metody auditování „na blízko“ a „na dálku“
 • Výhody a nevýhody auditů na dálku a virtuálních auditů
 • Příklady z provedených auditů:
  • Příprava na audit
  • Jak zahájit audit
  • Průběh auditu, příklady kladení otázek a použití metod auditu
  • Závěrečné jednání
  • Zpráva z auditu
  • Neshody a jejich řešení
 • Audit a management rizik
 • Téma na příště: audit vybraných procesů systému managementu kvality

Stream (živý přenos semináře) - vzdělávejte se kdekoliv

 • Na obrazovce uvidíte jak prezentaci, tak přednášející přímo z přednáškového sálu.
 • Není potřeba žádné zvláštní SW vybavení. Přenos proběhne prostřednictvím youtube live stream.
 • Zadávat dotazy můžete prostřednictvím live chatu.
 • Podklady k semináři obdržíte e-mailem den před konáním akce.
 • Záznam semináře zůstane účastníkům přístupný po dobu 24 hodin

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.2.2021

9:00 - 12:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.