On-line seminář

EET - metodika správce daně a složitější případy

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je rozbor metodiky správce daně, upozornění na problematická místa a v zákoně a složitější postupy. Jedna z posledních možností vyjasnit si problémy před ostrým startem. Předpokládají se základní znalosti evidování tržeb (např. v rozsahu daném on-line seminářem EET - základní principy a související povinnosti).

E-learning je určen:

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe.

Cílem on-line semináře je:

ucelený rozbor metodiky správce daně, upozornění na problematická místa a v zákoně a složitější postupy. Jedna z posledních možností vyjasnit si problémy před ostrým startem. Předpokládají se základní znalosti evidování tržeb (např. v rozsahu daném on-line seminářem EET - základní principy a související povinnosti).

Obsah on-line semináře:

- rozbor metodiky správce daně k elektronické evidenci tržeb, porovnání se zněním zákona
- vymezení evidované tržby ve složitějších situacích (poukázky, platba přes platební bránu, bartery a další)
- ojedinělost příjmů, nepřímé zastoupení, pověření k evidování tržeb
- kdy začít evidovat tržby aneb záludnosti klasifikace NACE (obchodní činnosti x výrobní činnost, stravovací služby versus stánkový prodej a další)
- více činností s různým datumem startu, vedlejší činnost
- problematika provozoven a další.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.11.2016

14:00 - 15:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.