Seminář

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Seminář je určen pro asistentky a asistenty, v nichž chtějí mít manažeři skutečně efektivní pracovní sílu. Rozšířený dvoudenní seminář dává více prostoru probrání všech témat dopodrobna, včetně většího množství praktických ukázek.

Zájemci o jednodenní variantu se mohou hlásit na seminář Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera.

Seminář určen pro:

asistentky, asistenty, sekretářky, office manažery, recepční

Co se na semináři naučíte:

 • organizovat vlastní práci a chod kanceláře
 • jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu
 • reprezentovat firmu
 • zvládat pracovní zátěž, stres

Obsah semináře:

Program prvního dne

 • Asistent/ka jako komunikační centrum
  • zásady efektivní komunikace
  • prevence konfliktních situací
  • zvládání konfliktních situací v osobním i telefonickém kontaktu
  • asertivní techniky komunikace
  • trénink, modelové situace z praxe posluchačů
 • Asistent/ka a organizace času
  • time management pro asistenty/asistentky
  • priority asistentské práce
  • trénink rozhodovacích postupů pro volbu priorit, aplikace na případy z praxe posluchačů
 • Prevence stresové zátěže při práci asistenta/ky
  • prevence vzniku extrémní stresové zátěže
  • operativní postupy pro zvládání stresu

Program druhého dne

 • Asistent/ka jako ředitel/ka kanceláře
  • organizace chodu celé kanceláře
  • komunikace uvnitř i vně firmy
 • Asistent/ka a role reprezentanta
  • společenská role asistentky
  • etiketa a firemní kultura
  • osobní image
  • efektivní sebeprezentací k reprezentativnosti
  • kritická místa při reprezentaci
  • jednání s klienty, dodavateli, přijímání partnerů
  • řešení situací dle přání posluchačů

Osobní rozvoj - v průběhu celého semináře

 • aplikace námětů do praxe
 • zpracování osobního plánu

Lektor

Ing. Petra Palasová

Je absolventkou VŠE v Praze a PF UK v Praze. Od roku 1994 působí jako lektorka, trenérka a konzultantka ve firemním vzdělávání. Mezi jejími klienty jsou společnosti z oblasti financí, bankovnictví, průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví, instituce státní a veřejné správy, obchodní i výrobní firmy nejrůznějšího zaměření.

Specializuje se na témata…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.8. – 20.8.2020

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

6490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.