Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář v angličtině

Efektivní vedení mezinárodních a virtuálních týmů - praktický workshop v angličtině

For information in English click here.

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je osvětlit účastníkům jaké obtíže mohou při komunikaci a řízení lidí vzniknout. A také jak se s nimi vypořádat nebo se jim zcela vyhnout.

Seminář je určen pro:

Všechny, kdo pracují v multikulturní a multinárodnostní společnosti, ve které je angličtina hlavním komunikačním jazykem.
Především pro vedoucí pracovníky a zaměstnance mezinárodních společnosti působících v různých částech světa.

Obsah semináře:

a)    Dopolední blok (9:00 - 12:00)

 • Úvod do problematiky a základní přehled
  • Cíl workshopu
  • Očekávání účastníků
 • Příprava scény
  • Otázky a trendy v řízení  mezinárodní společnosti v roce 2018
 • Komunikace
  • Základy jasné a srozumitelné komunikace (cvičení)
 • Skupinová práce
  • Případová studie - zhodnocení a řešení
 • Mezikulturní komunikace
  • Základní techniky, cvičení, zkušenosti
 • Virtuální komunikace
  • Základní techniky, platformy, cvičení, zkušenosti
 • Rekapitulace a příprava na odpolední blok

b)    Odpolední blok (13:00 - 17:00) 

 • Shrnutí dopoledního bloku
 • Týmová komunikace
  • Efektivní týmová komunikace
  • Komunikace v multikulturním týmu
  • Komunikace ve virtuálním týmu
 • Jak to dát dohromady
  • Interaktivní případová studie
 • Co si z toho odnést
  • Přehled jednotlivých kroků a návrh, jak je začít používat

Forma výuky: 

Workshop bude interaktivní a bude založen na případových studiích a praktických cvičení. Účastníci mohou diskutovat o svých vlastních zkušenostech, mohou navrhnout, jak některé situace v reálném životě vylepšit nebo vyřešit. Aktivní účast je vítána.

Časový harmonogram

8:30 - 9:00 - registrace účastníků

9:00 - 10:30 - workshop (1. část)

10:30 - 10:45 - přestávka s občerstvením

10:45 - 12:00 - workshop (2. část)

12:00 - 13:00 - oběd

13:00 - 15:00 - workshop (3. část)

15:00 - 15:15 - přestávka s občerstvením

15:15 - 17:00 - workshop (4. část)

Lektor

Over 16-plus years experience in consultative sales, and sales management, account
management, business development, marketing, management, training and education-all with a
customer-centric focus.
Positions held include Director of Investment Services, Senior Business Development Officer,
Sales Manager, Account Manager and Financial Consultant.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
6.12.20189:00 - 17:00Prahabude upřesněno6980 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz