Seminář

EIA a stavební zákon v praxi

Ing. Zdeňka Fialová, Ing. Petr Slezák

Příprava na schvalovací proces EIA ve vazbě na transpoziční novelu zákona EIA a novelu stavebního zákona.

Seminář je určen pro:

 • podnikové ekology
 • oznamovatele záměru, zástupce podnikatelské sféry
 • projektanty, architekty, pracovníky inženýrských a projektových kanceláří

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je seznámit účastníky s jednotlivými kroky přípravy na proces schvalování EIA - jak zpracovat záměr, co musí obsahovat, kdy a jak probíhá zjišťovací řízení a jeho jednotlivé kroky, co jsou podlimitní záměry a změny po novele zákona EIA, vládní výjimky z posuzování EIA a jaké jsou mechanismus možného propojení procesu EIA s postupy podle stavebního zákona po jeho novelizaci.

Obsah semináře:

 1. Postupy podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - EIA 
  • Základní pojmy
  • Vyjádření v pochybnostech
  • Předběžné projednání
  • Předmět posuzování
  • Podlimitní záměry, obsah oznámení podlimitního záměru
  • Zjišťovací řízení, obsah oznámení záměru
  • Proces EIA, obsah dokumentace EIA, posudek EIA
  • Stanovisko EIA

 Ing. Petr Slezák

 1. Navazující řízení podle stavebního zákona 
  • účast veřejnosti a dotčené veřejnosti v navazujících řízeních
  • povinnosti investorů a správních orgánů v navazujících řízeních
  • územní a společné řízení
  • řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
  • stavební řízení a jiné postupy podle stavebního zákona

Ing. Zdeňka Fialová (MPO)

Lektor

Ing. Zdeňka Fialová

absolvovala stavební fakultu na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiu působila krátce ve školství, následně jako projektantka v soukromé firmě. Od roku 2003 pracuje ve státní správě. V pozici referentky obecného stavebního úřadu MěÚ v Hrotovicích vedla povolovací procesy podle stavebního zákona pro jadernou elektrárnu Dukovany. V prosinci 2006…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Slezák

v roce 2008 dokončil vysokoškolské studium na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze. Počátkem roku 2009 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Z počátku pracoval na referentské pozici a od března 2013 je vedoucím oddělení metodiky a projektové EIA. Od…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.10.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.