On-line videozáznam

Ekologická újma

záznam z 21.11.2012

délka videa 01:39:58

on-line, roční přístup

490  bez DPH 21 %

Seminář určen pro:

ekology, podnikové ekology, majitele firem, odpovědné vedoucí pracovníky, zaměstnance zabývající se ekologií ve společnostech, které nakládají s chemickými látkami, s nebezpečnými odpady, ekology z firem v oblastech odpadních vod či znečišťovatelé ovzduší

Cíl semináře:

Účastníci se seznámí s legislativou, která upravuje oblast životního prostředí a zejména ekologickou újmu. On-line seminář je zaměřen na posuzování rizik ekologické újmy.

Obsah semináře:

 • Právní předpisy
  •  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí
  • Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě – terminologie, povinnosti
  • Navazující prováděcí předpisy
 • Posuzování rizika ekologické újmy
  • Metodické pokyny odboru environmentálních rizik a ekologických škod
  • Provádění základního posouzení rizik
 • Diskuse,  závěr
Ing. Jiří Seger

absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od roku 1996 se zabývá poradenstvím při zavádění systémů managementu, nejprve jako zaměstnanec poradenské firmy, od roku 2008 jako OSVČ. Držitel certifikátů pro provádění certifikačních auditů podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Spolupracuje s některými významnými certifikační společnostmi jako externí auditor a lektor.


Lektor

Ing. Jiří Seger

absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od roku 1996 se zabývá poradenstvím při zavádění systémů managementu, nejprve jako zaměstnanec poradenské firmy, od roku 2008 jako OSVČ. Držitel certifikátů pro provádění certifikačních auditů podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Spolupracuje s některými významnými certifikační společnostmi…

Více informací a další semináře lektora

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)