Konference

Elektronické účetnictví 2018

MVDr. Milan Vodička, Viktor Mečiar, Jana Vasilenková, Ing. Zdeněk Burda ml.

Na konferenci se budeme věnovat elektronizaci účetnictví, správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Neopomeneme i nejčastější pochybení v oblasti elektronických faktur z pohledu daňových kontrol. Kromě diskuze s účastníky a odborníky si zajistíte vzor účetní směrnice.

15.10.2018

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 491,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Technika nás ovlivňuje více, než si myslíme. Dnes už si mnohé firmy nekladou otázku „s papírem nebo bez?“, jak tomu bylo v minulosti.  Stále více firem se přiklání k elektronickým dokladům. Na konferenci se vysvětlí pojmy jako je účetní, daňový a elektronický doklad, dále se dostaneme k elektronickému podpisu až k poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcingu IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci. Rovněž Vám budou představeny praktické zkušenosti z pohledu firem (elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky) a budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí. Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jaké problémy s elektronickým účetnictvím řešili kolegové a jak se vyvarovat chyb, které již jiní udělali.

Konference je určená:

pro hlavní účetní, ekonomy, jednatele, manažery, finanční ředitele, auditory, daňové poradce.

Cíl konference:

Na konferenci se budeme věnovat elektronizaci účetnictví, správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Neopomeneme i nejčastější pochybení v oblasti elektronických faktur z pohledu daňových kontrol. Kromě diskuze s účastníky a odborníky si zajistíte vzor účetní směrnice.

Program

1. blok - MVDr. Milan Vodička

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • účetní záznamy, jejich forma
 • náležitosti účetních a daňových dokladů
 • opravy účetních záznamů
 • přenášení účetních záznamů
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • uchování a archivace účetních záznamů

2. blok - MVDr. Milan Vodička

 • využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v účetnictví, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu a zákon o ochraně osobních údajů)
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
  • přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
  • právní a daňové souvislosti
  • interní dokumentace
 • oběh elektronických účetních dokladů, archivace
  • možnosti stávajících účetních systémů
  • vystavování e-faktur, skenování, archivace
 • provázání účetních informačních systémů v rámci životního cyklu dokumentů

3. blok - zástupci společnosti TULIP Solutions s.r.o. - Jana Vasilenková a Viktor Mečiar 

 • umělá inteligence jako další krok v evoluci elektronického účetnictví

4. blok - Ing. Zdeněk Burda ml.  

 • elektronické výstupy z účetnictví – požadavky a práva správce daně

 • elektronická podání na finanční úřad – sporná místa výkladu daňového řádu (požadovaný formát xml x pdf, způsoby zveřejňování struktury požadovaných podání, papírové x elektronické podání apod.

Časový harmonogram:

 8:30 -   9:00   prezence účastníků

 9:00 -  10:30   přednáška 1. část

10:30 - 10:45    coffee break

10:45 - 12:15    přednáška 2. část

12:15 - 13:00    oběd

13:00 - 14:30    přednáška 3. část

14:30 - 14:45    coffee break

14:45 - 16:00    přednáška 4. část

16:00 - 16:30   diskuze, dotazy

Změna programu, přednášejících i časového harmonogramu vyhrazena!

Lektoři

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

Více informací a další semináře lektora

Viktor Mečiar

Managing Director společnosti TULIP Solutions. Má rozsáhlé zkušenosti s vedením mezinárodních IT projektů. Je jedním z klíčových lidí při vývoji online platformy TULIP, která zjednodušuje firemní procesy, jako jsou digitalizace faktur, účetní a schvalovací procesy, správa mezd a docházky zaměstnanců.

Více informací a další semináře lektora

Jana Vasilenková

Managing Director společnosti Accace Outsourcing. Vede tým stovky účetních a konzultantů v Brně a Ostravě. Má rozsáhlé zkušenosti s průmyslovými projekty a znalosti z oblastí outsourcingu business procesů, financí a mezd. Spolupracuje na vývoji mezinárodní platformy TULIP – IT řešení, které umožňuje správu všech administrativních úloh souvisejících…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Zdeněk Burda, ml.

daňový a účetní poradce, člen Komory daňových poradců (s jeho články a radami jste se mohli setkat např. v časopisech Daňové a účetní poradenství, Daně, Daňová a hospodářská kartotéka, Daňový tip, DPH aktuálně, Daňový profesionál, Ekonom, Právní rádce, spoluautorem Antidaňového lexikonu, Lexikonu daňových úspor (Verlag Dashofer), Přednášková…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/ske/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

15.10.2018

9:00 - 16:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Hlavní partner konference: 

TULIP Solutions s.r.o.

Mediální partneři:

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

elektronické účetnictví 2018, zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád, ICT v účetnictví, zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu, zákon o ochraně osobních údajů, elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky, elektronické účetní doklady atd.