Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Elektronické účetnictví 2017

Technika nás ovlivňuje více, než si myslíme. Dnes už si mnohé firmy nekladou otázku „s papírem nebo bez?“, jak tomu bylo v minulosti.  Stále více firem se přiklání k elektronickým dokladům. Na konferenci se vysvětlí pojmy jako je účetní, daňový a elektronický doklad, dále se dostaneme k elektronickému podpisu až k poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcingu IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci. Rovněž Vám budou představeny praktické zkušenosti z pohledu firem (elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky) a správce daně Vás upozorní na nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí. Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jaké problémy s elektronickým účetnictvím řešili kolegové a jak se vyvarovat chyb, které již jiní udělali.

Konference je určená:

pro hlavní účetní, ekonomy, jednatele, manažery, finanční ředitele, auditory, daňové poradce.

Cíl konference:

Na konferenci se budeme věnovat elektronizaci účetnictví, správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Neopomeneme i nejčastější pochybení v oblasti elektronických faktur z pohledu daňových kontrol. Kromě diskuze s účastníky a odborníky si zajistíte vzor účetní směrnice.

Program

1. blok - MVDr. Milan Vodička

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • účetní záznamy, jejich forma
 • náležitosti účetních a daňových dokladů
 • opravy účetních záznamů
 • přenášení účetních záznamů
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • uchování a archivace účetních záznamů

2. blok - MVDr. Milan Vodička

 • využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v účetnictví, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu a zákon o ochraně osobních údajů)
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
  • přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
  • právní a daňové souvislosti
  • interní dokumentace
 • oběh elektronických účetních dokladů, archivace
  • možnosti stávajících účetních systémů
  • vystavování e-faktur, skenování, archivace
 • provázání účetních informačních systémů v rámci životního cyklu dokumentů

3. blok - zástupci společnosti TULIP Solutions s.r.o. - Veronika Jaňáková a Viktor Mečiar 

 • praktické zkušenosti z pohledu firem (elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky)
  • realizace
  • požadavky na systém
  • požadavky na zaměstnance

4. blok - Ing. Zdeněk Burda ml.  

 • elektronické výstupy z účetnictví – požadavky a práva správce daně

 • elektronická podání na finanční úřad – sporná místa výkladu daňového řádu (požadovaný formát xml x pdf, způsoby zveřejňování struktury požadovaných podání, papírové x elektronické podání apod.

Časový harmonogram:

 8:30 -   9:00   prezence účastníků

 9:00 -  10:30   přednáška 1. část

10:30 - 10:45    coffee break

10:45 - 12:15    přednáška 2. část

12:15 - 13:00    oběd

13:00 - 14:30    přednáška 3. část

14:30 - 14:45    coffee break

14:45 - 16:00    přednáška 4. část

16:00 - 16:30   diskuze, dotazy

Změna programu, přednášejících i časového harmonogramu vyhrazena!

Přednášející

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencíV letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,

daňový a účetní poradce, člen Komory daňových poradců (s jeho články a radami jste se mohli setkat např. v časopisech Daňové a účetní poradenství, Daně, Daňová a hospodářská kartotéka, Daňový tip, DPH aktuálně, Daňový profesionál, Ekonom, Právní rádce, spoluautorem Antidaňového lexikonu, Lexikonu daňových úspor (Verlag Dashofer), Přednášková

Pracuje jako účetní konzultant ve společnosti TULIP Solutions. Už 10 let se věnuje účetnictví, kontrolingu, reportingu, implementaci nových klientů do ERP systémů a zefektivňování účetních procesů. Stála u zrodu česko-slovenské cloudové platformy TULIP v souvislosti s elektronickým oběhem dokladů až po jejich zpracování a archivaci. Věnuje se též

Managing Director společnosti TULIP Solutions. Má rozsáhlé zkušenosti s vedením mezinárodních IT projektů. Je jedním z klíčových lidí při vývoji online platformy TULIP, která zjednodušuje firemní procesy, jako jsou digitalizace faktur, účetní a schvalovací procesy, správa mezd a docházky zaměstnanců.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
12.9.20179:00 - 16:30Prahabude upřesněno2495 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Hlavní partner konference: 

TULIP Solutions s.r.o.

Mediální partneři:

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

elektronické účetnictví 2016, zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád, ICT v účetnictví, zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu, zákon o ochraně osobních údajů, elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky, elektronické účetní doklady atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení