Konference

Elektronické účetnictví 2017

Technika nás ovlivňuje více, než si myslíme. Dnes už si mnohé firmy nekladou otázku „s papírem nebo bez?“, jak tomu bylo v minulosti.  Stále více firem se přiklání k elektronickým dokladům. Na konferenci se vysvětlí pojmy jako je účetní, daňový a elektronický doklad, dále se dostaneme k elektronickému podpisu až k poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcingu IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci. Rovněž Vám budou představeny praktické zkušenosti z pohledu firem (elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky) a správce daně Vás upozorní na nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí. Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jaké problémy s elektronickým účetnictvím řešili kolegové a jak se vyvarovat chyb, které již jiní udělali.

Konference je určená:

pro hlavní účetní, ekonomy, jednatele, manažery, finanční ředitele, auditory, daňové poradce.

Cíl konference:

Na konferenci se budeme věnovat elektronizaci účetnictví, správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Neopomeneme i nejčastější pochybení v oblasti elektronických faktur z pohledu daňových kontrol. Kromě diskuze s účastníky a odborníky si zajistíte vzor účetní směrnice.

Program

1. blok - MVDr. Milan Vodička

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • účetní záznamy, jejich forma
 • náležitosti účetních a daňových dokladů
 • opravy účetních záznamů
 • přenášení účetních záznamů
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • uchování a archivace účetních záznamů

2. blok - MVDr. Milan Vodička

 • využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v účetnictví, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu a zákon o ochraně osobních údajů)
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
  • přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
  • právní a daňové souvislosti
  • interní dokumentace
 • oběh elektronických účetních dokladů, archivace
  • možnosti stávajících účetních systémů
  • vystavování e-faktur, skenování, archivace
 • provázání účetních informačních systémů v rámci životního cyklu dokumentů

3. blok - zástupci společnosti TULIP Solutions s.r.o. - Jana Vasilenková a Viktor Mečiar 

 • praktické zkušenosti z pohledu firem (elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky)
  • realizace
  • požadavky na systém
  • požadavky na zaměstnance

4. blok - Ing. Zdeněk Burda ml.  

 • elektronické výstupy z účetnictví – požadavky a práva správce daně

 • elektronická podání na finanční úřad – sporná místa výkladu daňového řádu (požadovaný formát xml x pdf, způsoby zveřejňování struktury požadovaných podání, papírové x elektronické podání apod.

Časový harmonogram:

 8:30 -   9:00   prezence účastníků

 9:00 -  10:30   přednáška 1. část

10:30 - 10:45    coffee break

10:45 - 12:15    přednáška 2. část

12:15 - 13:00    oběd

13:00 - 14:30    přednáška 3. část

14:30 - 14:45    coffee break

14:45 - 16:00    přednáška 4. část

16:00 - 16:30   diskuze, dotazy

Změna programu, přednášejících i časového harmonogramu vyhrazena!

Přednášející

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencíV letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,

daňový a účetní poradce, člen Komory daňových poradců (s jeho články a radami jste se mohli setkat např. v časopisech Daňové a účetní poradenství, Daně, Daňová a hospodářská kartotéka, Daňový tip, DPH aktuálně, Daňový profesionál, Ekonom, Právní rádce, spoluautorem Antidaňového lexikonu, Lexikonu daňových úspor (Verlag Dashofer), Přednášková

Managing Director společnosti Accace Outsourcing. Vede tým stovky účetních a konzultantů v Brně a Ostravě. Má rozsáhlé zkušenosti s průmyslovými projekty a znalosti z oblastí outsourcingu business procesů, financí a mezd. Spolupracuje na vývoji mezinárodní platformy TULIP – IT řešení, které umožňuje správu všech administrativních úloh souvisejících

Managing Director společnosti TULIP Solutions. Má rozsáhlé zkušenosti s vedením mezinárodních IT projektů. Je jedním z klíčových lidí při vývoji online platformy TULIP, která zjednodušuje firemní procesy, jako jsou digitalizace faktur, účetní a schvalovací procesy, správa mezd a docházky zaměstnanců.

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
12.9.20179:00 - 16:30PrahaSM051724990 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Hlavní partner konference: 

TULIP Solutions s.r.o.

Mediální partneři:

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

elektronické účetnictví 2016, zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád, ICT v účetnictví, zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu, zákon o ochraně osobních údajů, elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky, elektronické účetní doklady atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení