Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Konference

Elektronické účetnictví 2018 - 3. ročník konference

Technika nás ovlivňuje více, než si myslíme. Dnes už si mnohé firmy nekladou otázku „s papírem nebo bez?“, jak tomu bylo v minulosti.  Stále více firem se přiklání k elektronickým dokladům. Na konferenci se vysvětlí pojmy jako je účetní, daňový a elektronický doklad, dále se dostaneme k elektronickému podpisu až k poskytování účetních aplikací na dálku, tzv. outsourcingu IT, při kterém využívá více uživatelů prostřednictvím telekomunikačních technologií na dálku pronajatou aplikaci. Rovněž Vám budou představeny praktické zkušenosti z pohledu firem (elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky) a budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se firmy dopouštějí. Nezanedbatelným bodem konference je také diskuse a zjištění, jaké problémy s elektronickým účetnictvím řešili kolegové a jak se vyvarovat chyb, které již jiní udělali.

Konference je určená:

pro hlavní účetní, ekonomy, jednatele, manažery, finanční ředitele, auditory, daňové poradce.

Cíl konference:

Na konferenci se budeme věnovat elektronizaci účetnictví, správnému provázání účetních informačních systémů (elektronické dokumenty vs. listinná forma účetních záznamů), náležitostem elektronických účetních dokladů a jejich případným opravám, přenášení účetních záznamů, správnému příjmu e-záznamů, jejich úschově a archivaci, oběhu elektronických faktur a nastavení procesů ve firmě. Neopomeneme i nejčastější pochybení v oblasti elektronických faktur z pohledu daňových kontrol. Kromě diskuze s účastníky a odborníky si zajistíte vzor účetní směrnice.

Program

1. blok - MVDr. Milan Vodička

 • úvod do problematiky, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád)
 • účetní záznamy, jejich forma
 • náležitosti účetních a daňových dokladů
 • opravy účetních záznamů
 • přenášení účetních záznamů
 • správné přijetí e-záznamů
 • transformace účetních záznamů z jedné formy do druhé
 • podpisy na účetních záznamech
 • uchování a archivace účetních záznamů

2. blok - MVDr. Milan Vodička

 • využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v účetnictví, legislativní úprava (zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu a zákon o ochraně osobních údajů)
 • nastavení systému, procesní dokumentace, vnitřní předpisy
  • přechod na elektronické účetnictví (elektronický podpis, fakturace, výhody a rizika)
  • právní a daňové souvislosti
  • interní dokumentace
 • oběh elektronických účetních dokladů, archivace
  • možnosti stávajících účetních systémů
  • vystavování e-faktur, skenování, archivace
 • provázání účetních informačních systémů v rámci životního cyklu dokumentů

3. blok - zástupci společnosti TULIP Solutions s.r.o. - Jana Vasilenková a Viktor Mečiar 

 • umělá inteligence jako další krok v evoluci elektronického účetnictví

4. blok - Ing. Zdeněk Burda ml.  

 • elektronické výstupy z účetnictví – požadavky a práva správce daně

 • elektronická podání na finanční úřad – sporná místa výkladu daňového řádu (požadovaný formát xml x pdf, způsoby zveřejňování struktury požadovaných podání, papírové x elektronické podání apod.

Časový harmonogram:

 8:30 -   9:00   prezence účastníků

 9:00 -  10:30   přednáška 1. část

10:30 - 10:45    coffee break

10:45 - 12:15    přednáška 2. část

12:15 - 13:00    oběd

13:00 - 14:30    přednáška 3. část

14:30 - 14:45    coffee break

14:45 - 16:00    přednáška 4. část

16:00 - 16:30   diskuze, dotazy

Změna programu, přednášejících i časového harmonogramu vyhrazena!

Přednášející

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencíV letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,

Managing Director společnosti TULIP Solutions. Má rozsáhlé zkušenosti s vedením mezinárodních IT projektů. Je jedním z klíčových lidí při vývoji online platformy TULIP, která zjednodušuje firemní procesy, jako jsou digitalizace faktur, účetní a schvalovací procesy, správa mezd a docházky zaměstnanců.

Managing Director společnosti Accace Outsourcing. Vede tým stovky účetních a konzultantů v Brně a Ostravě. Má rozsáhlé zkušenosti s průmyslovými projekty a znalosti z oblastí outsourcingu business procesů, financí a mezd. Spolupracuje na vývoji mezinárodní platformy TULIP – IT řešení, které umožňuje správu všech administrativních úloh souvisejících

daňový a účetní poradce, člen Komory daňových poradců (s jeho články a radami jste se mohli setkat např. v časopisech Daňové a účetní poradenství, Daně, Daňová a hospodářská kartotéka, Daňový tip, DPH aktuálně, Daňový profesionál, Ekonom, Právní rádce, spoluautorem Antidaňového lexikonu, Lexikonu daňových úspor (Verlag Dashofer), Přednášková

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
15.10.2018 9:00 - 16:30Praha
Hotel Jurys Inn Prague,
4491 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Partneři

Chcete se stát partnerem konference? Napište nám na info@kursy.cz nebo vyplňte tento formulář.

Hlavní partner konference: 

TULIP Solutions s.r.o.

Mediální partneři:

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na konferenci budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

elektronické účetnictví 2018, zákon o účetnictví, zákon o DPH, daňový řád, ICT v účetnictví, zákon o účetnictví, zákon o elektronickém podpisu, zákon o ochraně osobních údajů, elektronická komunikace s úřady, elektronická podání, datové schránky, elektronické účetní doklady atd.

 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz