Seminář

Elektronický svět účetních a daňařů

MVDr. Milan Vodička

Posluchači se seznámí s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci, ale i v soukromoprávním styku. Náplní budou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Seminář je určen:

účetním, ekonomům, auditorům, asistentům daňových poradců apod.

Obsah semináře:

 • Konec éry papíru a nástup IT – je to realita?
 • Na čem se pracuje a co se chystá v tzv. eGovernment
 • Digitální legislativa a daně – situace a výhled do budoucna
 • Aktuální změny a novinky v komunikaci, identifikaci a legislativě
 • Máte novou eObčanku? Víte jak a na co lze použít?
 • Digitální eIdentita a nový Portál občana – ukázky využití v praxi
 • Písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový
 • Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, co lze zjistit přes Internet
 • Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT
 • Elektronická daňová tvrzení – DPH, daň z příjmu, daňový řád
 • Ukládání – zajištění neměnnosti a průkaznosti e_písemností, praktické nástroje
 • Jak používat email, datovou schránku, portály
 • Evropský rozměr – jak je to v EU?
 • Co je to cloud a jak lze využít (včetně otázek ochrany osobních údajů – GDPR)
 • Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat

Lektor

MVDr. Milan Vodička

Daňový poradce, člen Komory DP ČR. Zabývá se daňovým poradenstvím, vedením účetnictví, problematikou IFRS a daňovou evidencí. V letech 2011-2012 člen Prezidia KDP ČR, v současnosti vedoucí Sekce IT KDP ČR, člen skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu ČR, specializace na oblast elektronické komunikace, elektronických podání,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.1.2020

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.