On-line seminář

Etické výzvy umělé inteligence a autonomních systémů

Zajímá Vás téma průmyslu 4.0?

MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Téma semináře vychází z reflexe technologického rozvoje a aplikace do procesů firem a celé společnosti. Seminář reflektuje východiska obecného optimismu z technologického pokroku a poukazuje na to, že velká očekávání od nástupu konceptu Průmyslu 4.0 s důrazem na autonomní systémy a využití umělé inteligence však otevírá i řadu nebezpečí a etických problémů.

Cílem semináře je podpořit etickou orientaci a vědomí závažných společenských důsledků v rámci rozvoje informační technologie, sběru, zpracování a využití dat. Zamýšleným přínosem semináře je povzbuzení kritického pohledu, určitého odstupu a nadhledu nad samotnou technologickou funkcí s ohledem na individuální a sociální dopady jak v současnosti, tak v budoucnu. Seminář probíhá formou představení základních tezí, formou interaktivního rozhovoru, reflektivního testu a společného výstupu.

1. Optimismus technologického pokroku.

 • příklady aktuálních výzev
 • příčiny nekritické víry v pokrok
 • co očekáváme od umělé inteligence

2. Technologie versus lidská společnost

 • příklady autonomních systémů v minulosti a poučení pro dnešek
 • současné přístupy separace, fragmentace a redukce celku na technologickou funkčnost

3. Lidská inteligence versus umělá inteligence

 • role člověka a jeho přístupu
 • vize umělé inteligence
 • zásadní rozdíly a jejich důsledky
 • pozitiva a negativa (nebezpečí) umělé inteligence

4. Kritické myšlení a rozhodování

 • principy rozumového přístupu, role citu a vlivu prostředí
 • možnosti nadhledu a odstupu s ohledem na budoucí důsledky
 • hledání hodnot v prostředí autonomních systémů

5. Vyhodnocení a aplikace kurzu

 • závěrečný dotazník ověřující pochopení základních bodů kurzu
 • vyhodnocení pro management, osobu
 • možné společné stanovisko nebo záměr

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu nebo mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Vedoucí centra managementu udržitelnosti a etiky na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Zabývá se manažerskou etikou a rozměrem odpovědnosti (Business Ethics/Compliance), speciálně například tématy jako: krize manažerské osobnosti a její východiska, etické výzvy umělé inteligence, etické limity neurověd pro management,…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.3.2022

9:00 - 12:00

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.