Seminář

Etiketa ve společenském jednání

NOVINKA

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Kurz je zaměřen na pravidla etikety a osobní i firemní prezentace potřebná v obchodním styku, společenském jednání a veřejném vystupování. Zabývá se formálními pravidly ústní, neverbální i písemné komunikace i nejčastějšími prohřešky ve společenském vystupování. Ukazuje, čeho si partneři při vzájemné společenské komunikaci cení, i jak reagovat v náročných či emočně vypjatých situacích.

Cílová skupina:

Seminář je určen všem, kteří mají zájem rozšířit si své znalosti pravidel společenského jednání a etikety, posílit profesionalitu svého veřejného vystupování i svou sebedůvěru ve společenském styku.

Cíl semináře:

Kurz je zaměřen na pravidla etikety a osobní prezentace ve společenském jednání a veřejném vystupování. Zabývá se formálními pravidly ústní, neverbální i písemné komunikace i nejčastějšími prohřešky ve společenském vystupování. Ukazuje, čeho si partneři při vzájemné společenské komunikaci cení, i to, jak reagovat v náročných či emocionálně vypjatých situacích.

Obsah semináře:

 • Společenský styk a jeho pravidla, etika a etiketa
 • Pozdravy, oslovení a představování
 • Vizitky, pozvánky, pracovní schůzky a termíny
 • Prvý dojem a image
 • Tykání a vykání
 • Dress code, business lunch a business events
 • Jak naslouchat, konverzovat a odmítat
 • Veřejná vystoupení
 • Udržování společenských vztahů s obchodními partnery
 • Nejčastější prohřešky proti etiketě
 • Mezinárodní rozdíly v pravidlech společenského jednání
 •  

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.00 – seminář (2. část)
12.00 – 13.00 – oběd
14.30 – 14.45 – přestávka
13.00 – 17.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.11.2017

9:00 - 17:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 890,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

společenské jednání, etiketa, společenský styk a jeho pravidla, etika, pozdravy, oslovení a představování, vizitky, pozvánky, pracovní schůzky, první ddojem a image, tykání a vykání seminář, dress code, business lunch a business events, veřejné vystupování, mezinárodní rozdíly v pravidlech společenského jednání, školení Urban atd.