Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Falšování potravin

Seminář je určen pro:

pracovníky potravinářských podniků a obchodních řetězců zodpovědné za kvalitu výrobků, odborné pracovníky analytických laboratoří aplikující metody průkazu falšování.

Co Vám seminář přinese:

cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální situací v oblasti falšování potravin, definovat možné aspekty klamání spotřebitele od naředění výrobku vodou po záměnu zeměpisného původu nebo nepravdivou deklaraci bio kvality potraviny. Diskutovány také budou výhody a omezení používaných kontrolních laboratorních metod a výhledy do budoucna.

Obsah semináře:

 • Úvod do autenticity potravin, potravinářské právo a  oblasti regulace
 • Zodpovědnost a dozor nad falšováním potravin (státní dozor, sdružení výrobců, společenské organizace), ochrana spotřebitele
 • Metody posuzování autenticity potravin (laboratorní metody, databáze, srovnání se standardy, trendy)
 • Možné způsoby falšování  konkrétních skupin potravinářských výrobků a metody detekce
 • Současné projekty, aktuální kauzy falšování potravin, praktické příklady identifikace falšování na základě dodaných informací a dat

          Časový harmonogram semináře:

            8.30 –  9.00 – prezence účastníků

            9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

          10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

          10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

          12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

          12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

          Lektor

          Termíny a přihláška

          DatumČasMěstoMístoCena 
          31.5.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška
          22.10.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

          Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
          Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
          Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


          Doplňující informace

          Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

          Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

          Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
          Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

          Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

          Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

          • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
          • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
          • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
          • semináře Praha 6
          • semináře na míru
          • prezence účastníků kurzu
          • formy firemního vzdělávání
          • bonusy ke vzdělávání
          • školení Praha - Amarilis
          • školení Praha - Amarilis - místnost
          • školení Praha - Clarion
          • školení Praha - Clarion - místnost
          • bonusy ke vzdělávání - aktuality
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - oběd
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          • školení Praha - Clarion - občerstvení
          .

          Ochrana osobních údajů a jejich používání

          Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

          Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

          1. Data a jejich využití 

          Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

           

           

           

           

          Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

          Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

          2. Zabezpečení dat 

          Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

          Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

           

          3. Práva subjektů

          Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

          V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz