Seminář

Falšování potravin

doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuální situací v oblasti falšování potravin, definovat možné aspekty klamání spotřebitele od naředění výrobku vodou po záměnu zeměpisného původu nebo nepravdivou deklaraci bio kvality potraviny. Diskutovány také budou výhody a omezení používaných kontrolních laboratorních metod a výhledy do budoucna.

Seminář je určen pro:

pracovníky potravinářských podniků a obchodních řetězců zodpovědné za kvalitu výrobků, odborné pracovníky analytických laboratoří aplikující metody průkazu falšování.

Obsah semináře:

 • Úvod do autenticity potravin, potravinářské právo a  oblasti regulace
 • Zodpovědnost a dozor nad falšováním potravin (státní dozor, sdružení výrobců, společenské organizace), ochrana spotřebitele
 • Metody posuzování autenticity potravin (laboratorní metody, databáze, srovnání se standardy, trendy)
 • Možné způsoby falšování  konkrétních skupin potravinářských výrobků a metody detekce
 • Současné projekty, aktuální kauzy falšování potravin, praktické příklady identifikace falšování na základě dodaných informací a dat

          Lektor

          doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.

          Od roku 2001 pracuje na VŠCHT Praha na Ústavu konzervace potravin. Podílela se na přípravě akreditovaného programu magisterského studia oboru Technologie potravin, v rámci kterého přednáší zavedený předmět Autenticita potravin a detekce falšování i jeho anglickou mutaci Food Traceability and Authenticity. Její pedagogická i výzkumná činnost je…

          Více informací a další semináře lektora

          Termíny a místo konání

          22.4.2020

          9:00 - 14:00

          Praha

          Adresa bude upřesněna

          3990

          Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.