Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

GDPR - nová právní úprava ochrany osobních údajů. Seminář pro finanční instituce

Cíl semináře je osvětlit:              

Co je GDPR a co přináší

Základy ochrany osobních údajů (OÚ)

Principy GDPR a jejich naplnění

– Kdy můžeme zpracovávat osobní údaje?

– Jaké údaje můžeme zpracovávat?

– Jaká práva mají klienti a další osoby, jejichž údaje jsou

   zpracovávány?

– Jaké povinnosti nám z GDPR plynou?

Dopady do praxe u všech témat

Obsah semináře:        

 • Co je to GDPR
 • Nové povinnosti
 • Co je osobním údajem?
 • Definice správce a zpracovatele
 • Principy GDPR
 • Právní základ zpracování
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Zvláštní kategorie údajů
 • Další právní základy
 • Omezení účelem
 • Minimalizace údajů a omezení uložení
 • Práva subjektu údajů
 • Integrita a důvěrnost
 • Technická a organizační opatření
 • Hlášení incidentů – pověřenec DPO
 • Dopady GDPR do procesů ve společnosti

Tréninkové metody:

Přednáška, diskuze, testy, modelové situace

Program:

9.00 – 9.15 Zahájení a představení programu (výklad)

 • Cíl, obsah, program, pravidla
 • Představení

9.15 – 9.30 Nové povinnosti, definice oú (výklad, příklady, diskuze)

 • Nová evropská směrnice a její dopady do legislativy ČR/SR
 • Sankce

9.30 – 11.00 Principy GDPR, zákonnost, souhlas se zpracováním oú (výklad, příklady, diskuze)

 • Zákonnost
 • Právní základ
  • souhlas
  • plnění či uzavření smlouvy
  • právní povinnost
  • oprávněný zájem

11.00 -12.00 Zvláštní kategorie, další právní základy, omezení účelem, minimalizace údajů (výklad, diskuze)

 • údaje o zdravotním stavu a biometrické údaje
 • Omezení účelem
 • Minimalizace údajů a omezení uložení
 • Přesnost
 • Férovost a transparentnost
 • Plnění či uzavření smlouvy
 • Plnění právní povinnosti
 • Oprávněný zájem
 • Shromažďování údajů za určitým účelem
 • Skladování údajů po vymezenou dobu

12.00 – 12.30 Přestávka

12.30 – 13.30 Práva subjektů údajů, integrita a důvěrnost (Výklad, příklady, diskuze)

 • Přístup
 • Výmaz
 • Námitka
 • Omezení
 • Přenositelnost
 • Automatizované rozhodování
 • Integrita a důvěrnost
 • Odpovědnost
 • Udělení souhlasu podle GDPR
 • Odvolání souhlasu

13.30 –14.00 Hlášení incidentů (výklad, příklady, diskuze)

 • Jmenování pověřence osobních údajů (DPO)
 • Posuzování vlivu na ochranu údajů (dopadová analýza)

14.00 -14.30 Závěr (diskuze)

 • shrnutí,
 • dotazy.

Lektor

lektor, právník, compliance

Lektor se specializací na ochranu osobních údajů (GDPR), opatření proti praní špinavých peněz (AML), ochranu bankovního tajemství a funkce Compliance ve společnosti.

Od poloviny 90. let zastávala různé pozice na českém kapitálovém trhu. V Raiffeisenbank začínala jako licencovaná burzovní makléřka, poté působila na pozici

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
28.3.20189:00 - 14:30Prahabude upřesněno4990 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na školení se setkáte s pojmy jako:

GDPR, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR nařízení, ochrana osobních údajů, nařízení GDPR, evropské nařízení GDPR, GDPR nařízení EU, GDPR pro finanční instituce, nové nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Seminář GDPR, GDPR školení, GDPR, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů kurz, GDPR kurz, GDPR Praha, GDPR kurz Praha, GDPR seminář Praha, školení GDPR, ochrana osobních údajů a GDPR školení, školení k GDPR, Verlag Dashöfer, Verlag Dashöfer školení. 

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz