On-line seminář

GDPR v personální praxi - implementace po půl roce platnosti nařízení

Bc. Ilona Bartovská

Náš on - line seminář vás seznámí se základními informacemi týkajícími se normy GDPR a s povinnostmi, které v souvislosti s touto normou dopadají na zaměstnavatele odpovědné za zpracování osobních údajů. Seminář odráží zkušenosti s touto normou půl roku od jejího vstupu v platnost.

E-learning je určen:

správce a zpracovatele osobních údajů.

Cílem on-line semináře:

Informovat o změnách, které přineslo nové nařízení o ochraně osobních údajů, a zkušenostech s tímto nařízením půl roku od jeho vstupu v platnost.

Obsah on-line semináře:

 • Podstatné články nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) z pohledu zaměstnavatele
 • Ochrana soukromí a osobních údajů uchazečů o zaměstnání
 • Ochrana soukromí a osobních údajů současných zaměstnanců
 • Osobní údaje zaměstnanců po jejich odchodu ze zaměstnání
 • Závěrečná doporučení 
  • základní zásady zpracování osobních údajů zaměstnanců
  • základní povinnosti zaměstnavatele jako správce osobních údajů
  • skutečně potřebují zaměstnavatelé pověřence pro ochranu osobních údajů?
  • hrozící sankce pro zaměstnavatele při porušení právních předpisů
  • vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců (vč. osobních spisů)
  • označení zaměstnanců (vizitky, visačky, tabulky, kontaktní údaje zaměstnance na webu zaměstnavatele)
  • co můžeme a co musíme o zaměstnancích sdělit bance, exekutorovi, policii?
  • monitorování zaměstnanců
  • získávání informací o uchazečích o zaměstnání z profesních a sociálních sítí
  • životopisy uchazečů o zaměstnání a jejich archivace
  • osobní dotazníky
  • kopírování dokladů obsahující osobní údaje (např. občanského průkazu)
  • zvláštní kategorie (citlivých) osobních údajů (výpis z rejstříku trestů, těhotenství, výsledek vstupní pracovnělékařské prohlídky)
  • Osobní údaje zaměstnanců po jejich odchodu ze zaměstnání
  • rozsah a doba dalšího zpracování osobních údajů
  • pracovní e-mailová schránka
  • dotazy zaměstnavatelů, u kterých se odchozí zaměstnanec uchází o nové zaměstnání

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

Bc. Ilona Bartovská

je nezávislý konzultant a manažer specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. V oblasti ŘZL praxe 12 let.  6 let pracovala  jako HR manažer pro německo – americkou zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro průmyslu.  

Působila jako mentor pro pozici Specialista náboru a jako lektor pro odbornou zkoušku podle…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

13.12.2018

10:30 - 12:30

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

On-line seminář probíhá v prostředí Adobe Connect. Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.