On-line videozáznam

Generace XoYoZ a proměna světa práce

HR svět není poskládaný jen z paragrafů zákonů, směrnic a vyhlášek, ale tvoří ho především lidé a jejich příběhy. Vypravíme se za nimi v doprovodu zkušených odborníků a nabídneme koktejl legislativních aktualit, postřehů a užitečných tipů.

záznam z 13.11.2023

délka videa 07:11:15

on-line, roční přístup

990  bez DPH 21 %

Nové technologie a mnohaleté zkušenosti. Nadšení, elán a životní nadhled. Umělá inteligence a zdravý selský rozum. Improvizace a osvědčené postupy. Doba je dynamická a co dosud fungovalo, už nemusí za týden či dva platit.

Jak se k tomu postaví lidé ve firmách? Záleží na datu narození v občance, nebo na něčem úplně jiném? Změnily se generace, anebo prochází proměnou svět práce? Jaké výzvy nás v budoucnu čekají a jak si poradit? Čím mohou přispět jednotlivé generace zaměstnanců, kteří se na pracovišti potkávají? Jak prohlédnout mýty a stereotypy, které o nich panují, nenechat se jimi ovlivnit a vytvořit efektivně fungující a věkově pestrý tým? 

Inspirujte se českými i zahraničními zkušenostmi a inspirujte ostatní svými postřehy. Přijďte poslouchat i diskutovat. Čeká Vás další ročník konference HR café.

Odvaha Ikara a mistrovství Daidala

ThLic et Mgr. Petr Glogar

Všechno má v našem životě místo – naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Stávají se z nich naši učitelé a my díky nim můžeme dospět k moudrosti.

 • Jak dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena
 • Jak se naučit moudrosti pro první i pro druhou polovinu života
 • Seznámení s jazykem vzestupu i pádu
Vědomí vlastní zranitelnosti a stínu, vědomí součásti Velkého příběhu stvoření.

Věková diskriminace na pracovišti z pohledu pracovního práva

Mgr. Marie Janšová

V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoli diskriminace, včetně té věkové, a zaměstnavatel je povinen zacházet se všemi zaměstnanci rovně. Podíváme se na to,  co pojmy diskriminace a rovné zacházení znamenají v pracovněprávních vztazích, jak se uvedené zásady projevují v praxi a zda z nich existují nějaké výjimky, jaké jsou v této oblasti povinnosti zaměstnavatele a jak se proti diskriminaci bránit.

 • Zákaz věkové diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích a při výběru zaměstnanců – znaky, pravidla, výjimky
 • Povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele
 • Právní prostředky obrany proti diskriminaci
 • Příklady z firemní praxe a soudních síní

Zaměstnávání seniorů? Běžná praxe s řadou výhod

Jana Havrdová

Starší zaměstnanci firmám přináší zkušenosti, pracovitost i nadhled. I proto pracovníky v předdůchodovém a důchodovém věku rády zaměstnávají. Podporujme zkrácené úvazky, které starším pracovníkům umožní flexibilně pomáhat pracovnímu trhu, který dlouhodobě trpí nedostatkem lidí, a udržet se v duševní kondici do pozdního věku. Představme Vám výsledky šetření Hospodářské komory k zaměstnávání seniorů a lidí v předdůchodovém věku.
 • Podpora zkrácených pracovní úvazků ze strany státu i firem
 • Zajištění vzdělávání starších zaměstnanců – zejména v digitálních a jazykových dovednostech

Age management - Cesta z Čech do Finska a zase zpět

Mgr. Ilona Štorová

Anglický pojem Age management v sobě ukrývá řízení zaměstnanců s ohledem na jejich věk. Znalosti z této oblasti mohou eliminovat spory na pracovišti a vytvořit z něho místo, kde místo šarvátek dochází ke sdílení a spolupráci.  A protože je vždycky užitečné podívat se, jak to dělají sousedé, zamíříme do Finska. 

 • Finský koncept pracovní schopnosti a age management a možnostmi jeho využití na individuální i firemní úrovni
 • Výsledky výzkumu měření pracovní schopnosti u zaměstnanců tří vybraných odvětví v ČR a příklady možnosti podpory  různých generací na pracovišti v rámci příkladů z ČR a EU

Pro tohle se přetrhnu, ale tohle na mě neplatí aneb Odměňování a motivace dle věkových kategorií zaměstnanců

Ing. Jana Bršťáková

Jonas Ridderstrale, švédský obchodník a úspěšný autor, prohlásil, že místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace. Všímat si, vyptávat se, pozorovat – to vše může poskytnout manažerům cenná vodítka. Cenné jsou také údaje z průzkumů a rozbory analytiků. Proč? Protože vstupenkou do opery, činkami nebo kuchařkou také nenadchnete každého. A stejný princip platí i v oblasti odměňování.

 • Age management a odměňování – správné a férové ocenění zkušeností, míry výkonu a loajality
 • Age management z pohledu benefitů – jak se mění očekávání od benefitů z pohledu věkové struktury zaměstnanců

Akční hrdina Dánska? Žádný Viking, ale senior!

Mgr. Judita Matyášová

Roste s přibývajícím věkem pasivita, rigidnost a zvyšující se závislost na ostatních? Takový obraz převládá v Česku, ovšem v Dánsku jsou starší a staří lidé vnímáni jako nejaktivnější členové společnosti, kteří se angažují ve veřejném dění. Podívejme se na konkrétní příklady dobré praxe aktivit pro dříve narozené a mezigenerační programy v zahraničí i v Česku a inspirujme se jimi.

Odvaha chybovat

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA
Trápíte se svými neúspěchy a selháními? Míváte sklon „nimrat se“ ve svých chybách a opakovaně se v myšlenkách vracet k tomu, co se Vám nepovedlo? Rozčiluje Vás, když věci nefungují tak, jak by fungovat měly? Nedovedete pochopit, jak je možné, že ti druzí zase zkazili to, co jste jim jasně vysvětlili? Demotivují Vás chyby vlastní i chyby druhých? Společně najdeme pár tipů na to, jak chyby nejen přijímat, ale snad se z nich dokonce radovat.

Ochutnávka MASTER MIND skupiny

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA
Říká se, že víc hlav víc ví. Toto užitečné přísloví si potvrdíme v rámci této ochutnávky. To, co se naučíte, můžete kdykoliv zopakovat v případě, že budete ve firmě stát před „neřešitelným“ problémem. 
 • Facilitovaná úvodní reflexe zkušeností účastníků k ústřednímu tématu
 • „Horké křeslo“ – moderovaná diskuse s prvky „Bálintovské skupiny“ nad tématem účastníků konference
 • Zpětná vazba od účastníků a od facilitátora
 • Předání know-how od facilitátora

Odraz týmových archetypů v konfliktech

Napětí, nedorozumění, konflikty – patří k životu každého lidského společenství. Pokud o něco jde, jako například v práci, mohou spory zablokovat spolupráci, narušovat vztahy či brát sebevědomí. Ale mohou také být podporou kreativity, zdrojem rozvoje a pozitivně formovat naši osobní i týmovou identitu.

 • Jak archetypální složení týmu ovlivňuje vznik, průběh a důsledky konfliktů?
 • Příklady konkrétních pracovních týmů: jejich archetypální složení, jejich typické konflikty i časté průběhy s důsledky

A jaké poučení z toho plyne pro náš tým?

Kapitoly videa

 • Úvod
 • Generace X Y Z
 • Věková diskriminace na pracovišti
 • Zaměstnávání senuorů a osob v předdůchodovém věku
 • Age management - cesta z čech do finska a zase zpět
 • Akční hrdina v Dánsku?
 • Odměňování a motivace dle věkových kategorií
 • Radujte se z chyb!
 • Odraz týmových archetypů v konfliktech

Lektor

Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.

Proč zvolit tuto formu studia?

 • ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem zanedbatelná
 • nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
 • video je členěno do kapitol - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás zajímavá není
 • videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Jak videoseminář probíhá?

Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který naleznete po platbě v sekci Můj účet. Ve Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.

Co k videosemináři potřebujete?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)