On-line seminář

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku

RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu z pohledu účetních předpisů a souvisejícího daňového režimu.

Obsah webináře:

  • Účetní vymezení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku
  • Způsoby účetního odpisování, ilustrace na příkladu
  • Daňový postup v případě goodwillu a oceňovacího rozdílu nabytých koupí a v případě přeměn či vkladu obchodního závodu
  • Vysvětlení postupu na příkladech

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.5.2024

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.