On-line seminář

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku

RNDr. Ivan Brychta

Komplexní rozbor problematiky goodwillu a oceňovacího rozdílu z pohledu účetních předpisů a souvisejícího daňového režimu.

Obsah on-line semináře:

  • účetní vymezení goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku,
  • způsoby účetního odpisování, ilustrace na příkladu,
  • daňový postup v případě goodwillu a oceňovacího rozdílu nabytých koupí a v případě přeměn obchodních korporací či vkladu obchodního závodu,
  • související výklad GFŘ a MF (dle pokynu GFŘ D-22),
  • vysvětlení postupů na příkladech.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.4.2019

14:00 - 15:30

On-line

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.