On-line seminář

Harmonizace AIAG&VDA FMEA-MSR

(FMEA Monitoring & System Response)

Ing. Jaroslav Schwarz

Kurz je určen pro technické úseky (konstruktéry, elektroniky, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zástupce kvality, vedoucí projektů, zkušební techniky, nástrojáře, výrobní inženýry, specialisty na výpočty), oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů.

Harmonizovaná FMEA vydaná 3.6.2019 AIAG (The Automotive Industry Action Group) ve spolupráci s německou asociací automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) představuje nový 7-krokový přístup k tvorbě FMEA poskytující rámec pro dokumentování technických rizik velice podrobným a precizním způsobem. Ve FMEA monitorování a odezvy systému se analyzují možné příčiny poruch, se kterými je možno se setkat v provozu se zřetelem na jejich technické působení na systém, vozidlo, osoby a shodu s požadavky právních předpisů. Metoda zvažuje, zda systém detekoval příčiny nebo poruchy nebo zda řidič zaregistroval následek. Provozem se rozumí buď provoz vozidla koncovým uživatelem, nebo provoz v rámci servisu a údržby.

Obsah kurzu FMEA-MSR (FMEA Handbook 2019):

Úvod

Účel a popis

Cíle a omezení metody FMEA

Integrace FMEA do společnosti

FMEA produktů a procesů

Plánování projektu

FMEA Metodologie

 

Doplňková FMEA monitorování a odezvy systému (FMEA-MSR)

FMEA-MSR Krok 1: Plánování a příprava

FMEA-MSR Krok 2: Analýza struktury

FMEA-MSR Krok 3: Analýza funkcí

FMEA-MSR Krok 4: Analýza selhání

FMEA-MSR krok 5: Analýza rizik

FMEA-MSR krok 5: Analýza rizik

FMEA-MSR Krok 7: Dokumentování výsledků

 

A Příklady formulářů FMEA

Příloha: D1 Zvláštní charakteristiky

Příloha: D2 FMEA a Funkční bezpečnost

Příloha: E Další oblasti použití

Příloha: E1 FMEA pro oblast software

Příloha: E2 Cíl kontroly rozsahu software

Příloha: E3 FMEA v návrhu software

Příloha: E4 FMEA pro výrobu strojů a zařízení

Příloha: G Odkazy a doporučená literatura

Příloha: H Pojmy

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.6.2022

9:00 - 17:00

On-line

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.