On-line seminář

Harmonizace AIAG+VDA FMEA (Process FMEA)

Ing. Jaroslav Schwarz

Dlouho očekávaná harmonizace FMEA vydaná 3.6.2019 AIAG (The Automotive Industry Action Group) ve spolupráci s německou asociací automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie) představuje nový 7-krokový přístup k tvorbě FMEA poskytující rámec pro dokumentování technických rizik velice podrobným a precizním způsobem.

Sdílené požadavky a očekávání ohledně FMEA nyní dodavatelům umožňují pracovat podle standardizovaného postupu FMEA, který plní očekávání a potřeby OEM zákazníků. Práce na spojení přístupů se soustředily na standardizaci a úpravu validačních/hodnotících tabulek FMEA, včetně kritérií a popisů hodnocení. Dodavatelé poskytující své produkty evropským a severoamerickým výrobcům (OEM) již nemusí hodnotit FMEA na základě jiných tabulek v příručkách FMEA od VDA a AIAG. Zástupci VDA a AIAG došli k dohodě, že u harmonizované FMEA může být příležitost spojit a standardizovat i další části obou příruček. Cílem je spolupráce týmu FMEA, managementu, zákazníků a dodavatelů na potenciálních vadách, která je základem pro zlepšování požadavků produktu nebo procesu a opatření pro prevenci a detekci.

Obsah kurzu Process FMEA (FMEA Handbook 2019):

 • Úvod
  • Účel a popis
  • Cíle a limity FMEA
  • Integrace FMEA ve společnosti
   • Potenciální úvahy FMEA
   • Závazek vyššího managementu
   • Ochrana know-how Design FMEA / Process FMEA
   • Dohody mezi zákazníky a dodavateli
   • Strategie přechodu
   • Generické a Family FMEA
  • FMEA pro produkty a procesy
   • Design FMEA
   • Process FMEA
   • Spolupráce mezi FMEA
  • Plánování projektu
   • Záměr FMEA
   • Načasování FMEA
   • Tým FMEA
   • Úkoly FMEA
   • Nástroje FMEA
  • Metodologie FMEA
 • Provedení Process FMEA
  • krok Process FMEA: Plánování a příprava
   • Účel
   • Identifikace a hranice P-FMEA projektu
   • Plán projektu P-FMEA
   • Definice základní P-FMEA
   • Hlavička P-FMEA
  • krok Process FMEA: Strukturální analýza
   • Účel
   • Vývojový diagram procesu
   • Strom struktury
   • Spolupráce mezi technickými týmy zákazníka a dodavatele (odpovědnosti rozhraní)
   • Základ pro analýzu funkcí
  • krok Process FMEA: Analýza funkcí
   • Účel
   • Funkce
   • Požadavky (charakteristiky)
   • Vizualizace funkčních vztahů
   • Analýza funkcí
   • Spolupráce mezi týmem techniků (systémy, bezpečnost a komponenty)
   • Základ pro analýzu poruch
  • krok Process FMEA: Analýza poruch
   • Účel
   • Vady
   • Řetězec poruch
   • Následky vad
   • Způsob poruchy
   • Příčina poruchy
   • Analýza poruch
   • Korelace mezi PFMEA a DFMEA
   • Dokumentace analýzy poruchy
   • Spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem (následky poruch)
   • Základ pro analýzu rizik
  • krok Process FMEA: Analýza rizik
   • Účel
   • Stávající preventivní kontroly (PC)
   • Stávající nástroje detekce (DC)
   • Stávající nástroje prevence a detekce
   • Hodnocení
   • Závažnost (S)
   • Výskyt (O)
   • Detekce (D)
   • Priorita akce (AP)
   • Spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem (závažnost)
   • Základ pro optimalizaci
  • krok Process FMEA: Optimalizace
   • Účel
   • Stanovení odpovědných osob
   • Stav opatření
   • Posouzení účinnosti opatření
   • Trvalé zlepšování
   • Spolupráce mezi týmem FMEA, managementem, zákazníky a dodavateli o možných chybách
  • krok Process FMEA: Dokumentace výsledků
   • Účel
   • FMEA report
  • Příklad formulářů
  • Souhrn změn
  • Dodatky
  • Formuláře
  • Validační katalogy (význam, výskyt, detekce a priorita akce)
  • Nástroje pro tvorbu FMEA dokumentace (IQ-RM, IQS)

 

Kurz je určen pro technické úseky (konstruktéry, projektanty, průmyslové inženýry, technology, zástupce kvality, vedoucí projektů, zkušební techniky, nástrojáře, výrobní inženýry, specialisty na výpočty), oddělení nákupu a rozvoje dodavatelů.

Lektor

Ing. Jaroslav Schwarz

vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V oblasti automotive a managementu kvality působí nepřetržitě od roku 2000. Spolupracuje na vývoji světlometů a zadních skupinových svítilen v oddělení vývojové kvality ve společnosti HELLA pro OEM. Za technické centrum HELLA zastřešuje v ČR program spolupráce s vybranými…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

4.11.2022

9:00 - 17:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.