On-line seminář

Hodnocení rizik v systému kvality

- požadavky, příklady, práce s riziky

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah on-line semináře

  • Přehled požadavků v ČSN EN ISO 9001:2016, pokud jde rizika a příležitosti
  • Co jsou nebezpečí, rizika a příležitosti
  • S čím souvisí rizika a příležitosti v systému kvality
  • Zdroje informací a vstupy pro hodnocení a analýzu rizik
  • Nastavení firemních procesů pro hodnocení a analýzu rizik
  • Příklady technik analýzy rizik v systému kvality
  • Návaznost výstupů z analýzy rizik na plánování, analýzu a zlepšování

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.4.2021

9:00 - 12:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.