Seminář

Používání služebních vozidel a zavedení home office v praxi

JUDr. Jaroslav Škubal

První část semináře se bude věnovat řadě úskalí, kterým v praxi čelí zaměstnavatelé při používání služebních vozidel, zejména ze strany tzv. řidičů-referentů. Druhá část semináře bude věnována možnostem, které pracovněprávní předpisy dávají zaměstnavatelům při výkonu práce z domova, potažmo při využívání dalších flexibilních forem pracovních úvazků.

Seminář je určen:

Personalistům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Cíl semináře:

První část semináře se bude věnovat řadě úskalí, kterým v praxi čelí zaměstnavatelé při používání služebních vozidel, zejména ze strany tzv. řidičů-referentů. Druhá část semináře bude věnována možnostem, které pracovněprávní předpisy dávají zaměstnavatelům při výkonu práce z domova, potažmo při využívání dalších flexibilních forem pracovních úvazků.

Obsah semináře

 1. Služební vozidla

 

 1. Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady (pozornost bude věnována i formální stránce věci, zejména zda je v každém případě nutný písemný cestovní příkaz nebo zda jeho absence má vliv třeba na vypořádání pracovního úrazu).
 2. Možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu řidičského oprávnění nebo třeba porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu).
 3. Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla. Jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla? Lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
 4. Vysvětlení zvláštností ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost. Bude řešena i otázka, zda řidiči-referenti musejí absolvovat prohlídky jen u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), nebo je možné je posílat k jejich registrujícímu poskytovateli (obvodnímu lékaři) s tím, že tuto otázku vyřešila novela zákona o specifických zdravotních službách (zákona č. 373/2011 Sb.) účinná od 1.11.2017. Zmíněny budou i zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná úhrada zaměstnavatelem.
 5. Seznámení s povinnými přestávkami a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty. Budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel).
 6. Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů (tj. z pohledu GDPR účinného od 25.5.2018), narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků (“černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.).
 7. Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy).
 8. Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz).

 

 1. Homeoffice

 

 1. Vysvětlení minimalistické právní úpravy homeoffice – jaké jsou možnosti sjednání, zda existují limity práce z domova nebo jiného místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele.
 2. Představení povinností zaměstnavatele, zejména povinnosti hradit náklady vzniklé zaměstnancům při takovém způsobu práce (zodpovězení otázek, zda se lze náhrady takových nákladů vzdát apod.), a to specificky náklady na provoz domácího pracoviště (teplo, elektřina apod.), respektive cestovní náhrady.
 3. Praktická doporučení k organizaci homeoffice, zejména pokud jde o možnost zrušení homeoffice, dostupnosti zaměstnance nebo možnost odvolat zaměstnance na pracoviště.
 4. Vysvětlení, že právní úprava specificky neřeší BOZP při výkonu práce z domova, kde je postavení zaměstnavatele značně nejisté.
 5. Zmíněna bude i minulá novela zákoníku práce, která měla zavést podrobnější úpravu s tím, že v současné době připravovaná novela (s účinností plánovanou od 1.7.2019) se této problematice nevěnuje.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.4.2019

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.