13.11.2023

Praha nebo On-line

Podzimní HR café

Generace X•Y•Z a proměna světa práce

Zúčastnit se

Podzimní HR café

Generace X•Y•Z a proměna světa práce

Nové technologie a mnohaleté zkušenosti. Nadšení, elán a životní nadhled. Umělá inteligence a zdravý selský rozum. Improvizace a osvědčené postupy. Doba je dynamická a co dosud fungovalo, už nemusí za týden či dva platit.

Jak se k tomu postaví lidé ve firmách? Záleží na datu narození v občance, nebo na něčem úplně jiném? Změnily se generace, anebo prochází proměnou svět práce? Jaké výzvy nás v budoucnu čekají a jak si poradit? Čím mohou přispět jednotlivé generace zaměstnanců, kteří se na pracovišti potkávají? Jak prohlédnout mýty a stereotypy, které o nich panují, nenechat se jimi ovlivnit a vytvořit efektivně fungující a věkově pestrý tým? 

Inspirujte se českými i zahraničními zkušenostmi a inspirujte ostatní svými postřehy. Přijďte poslouchat i diskutovat. Čeká Vás další ročník konference HR café.

age management generace X generace Y generace Z vícegenerační týmy mister mind

Odvaha Ikara a mistrovství Daidala

ThLic et Mgr. Petr Glogar

ThLic et Mgr. Petr Glogar

Všechno má v našem životě místo – naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Stávají se z nich naši učitelé a my díky nim můžeme dospět k moudrosti.

 • Jak dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena
 • Jak se naučit moudrosti pro první i pro druhou polovinu života
 • Seznámení s jazykem vzestupu i pádu

Vědomí vlastní zranitelnosti a stínu, vědomí součásti Velkého příběhu stvoření.

Zaměstnávání seniorů? Běžná praxe s řadou výhod

Jana Havrdová

Jana Havrdová

Starší zaměstnanci firmám přináší zkušenosti, pracovitost i nadhled. I proto pracovníky v předdůchodovém a důchodovém věku rády zaměstnávají. Podporujme zkrácené úvazky, které starším pracovníkům umožní flexibilně pomáhat pracovnímu trhu, který dlouhodobě trpí nedostatkem lidí, a udržet se v duševní kondici do pozdního věku. Představme Vám výsledky šetření Hospodářské komory k zaměstnávání seniorů a lidí v předdůchodovém věku.

 • Podpora zkrácených pracovní úvazků ze strany státu i firem
 • Zajištění vzdělávání starších zaměstnanců – zejména v digitálních a jazykových dovednostech

Age management - Cesta z Čech do Finska a zase zpět

Mgr. Ilona Štorová

Mgr. Ilona Štorová

Anglický pojem Age management v sobě ukrývá řízení zaměstnanců s ohledem na jejich věk. Znalosti z této oblasti mohou eliminovat spory na pracovišti a vytvořit z něho místo, kde místo šarvátek dochází ke sdílení a spolupráci.  A protože je vždycky užitečné podívat se, jak to dělají sousedé, zamíříme do Finska. 

 • Finský koncept pracovní schopnosti a age management a možnostmi jeho využití na individuální i firemní úrovni
 • Výsledky výzkumu měření pracovní schopnosti u zaměstnanců tří vybraných odvětví v ČR a příklady možnosti podpory  různých generací na pracovišti v rámci příkladů z ČR a EU

Akční hrdina Dánska? Žádný Viking, ale senior!

Mgr. Judita Matyášová

Mgr. Judita Matyášová

Roste s přibývajícím věkem pasivita, rigidnost a zvyšující se závislost na ostatních? Takový obraz převládá v Česku, ovšem v Dánsku jsou starší a staří lidé vnímáni jako nejaktivnější členové společnosti, kteří se angažují ve veřejném dění. 

Podívejme se na konkrétní příklady dobré praxe aktivit pro dříve narozené a mezigenerační programy v zahraničí i v Česku a inspirujme se jimi.

Pro tohle se přetrhnu, ale tohle na mě neplatí aneb Odměňování a motivace dle věkových kategorií zaměstnanců

Ing. Jana Bršťáková

Ing. Jana Bršťáková

Jonas Ridderstrale, švédský obchodník a úspěšný autor, prohlásil, že místo toho, aby byli zaměstnanci seznamování s popisy práce, měli by zaměstnanci seznámit zaměstnavatele s popisem své motivace. Všímat si, vyptávat se, pozorovat – to vše může poskytnout manažerům cenná vodítka. Cenné jsou také údaje z průzkumů a rozbory analytiků. Proč? Protože vstupenkou do opery, činkami nebo kuchařkou také nenadchnete každého. A stejný princip platí i v oblasti odměňování.

 • Age management a odměňování – správné a férové ocenění zkušeností, míry výkonu a loajality
 • Age management z pohledu benefitů – jak se mění očekávání od benefitů z pohledu věkové struktury zaměstnanců

Věková diskriminace na pracovišti z pohledu pracovního práva

Mgr. Marie Janšová

Mgr. Marie Janšová

V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoli diskriminace, včetně té věkové, a zaměstnavatel je povinen zacházet se všemi zaměstnanci rovně. Podíváme se na to,  co pojmy diskriminace a rovné zacházení znamenají v pracovněprávních vztazích, jak se uvedené zásady projevují v praxi a zda z nich existují nějaké výjimky, jaké jsou v této oblasti povinnosti zaměstnavatele a jak se proti diskriminaci bránit.

 • Zákaz věkové diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích a při výběru zaměstnanců – znaky, pravidla, výjimky
 • Povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele
 • Právní prostředky obrany proti diskriminaci
 • Příklady z firemní praxe a soudních síní

Odvaha chybovat

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

Trápíte se svými neúspěchy a selháními? Míváte sklon „nimrat se“ ve svých chybách a opakovaně se v myšlenkách vracet k tomu, co se Vám nepovedlo? Rozčiluje Vás, když věci nefungují tak, jak by fungovat měly? Nedovedete pochopit, jak je možné, že ti druzí zase zkazili to, co jste jim jasně vysvětlili? Demotivují Vás chyby vlastní i chyby druhých? 

Společně najdeme pár tipů na to, jak chyby nejen přijímat, ale snad se z nich dokonce radovat.

Ochutnávka MASTER MIND skupiny

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

Říká se, že víc hlav víc ví. Toto užitečné přísloví si potvrdíme v rámci této ochutnávky. To, co se naučíte, můžete kdykoliv zopakovat v případě, že budete ve firmě stát před „neřešitelným“ problémem. 

 • Facilitovaná úvodní reflexe zkušeností účastníků k ústřednímu tématu
 • „Horké křeslo“ – moderovaná diskuse s prvky „Bálintovské skupiny“ nad tématem účastníků konference
 • Zpětná vazba od účastníků a od facilitátora
 • Předání know-how od facilitátora

Odraz týmových archetypů v konfliktech

Mgr. Michal Knězů Mrvka

Mgr. Michal Knězů Mrvka

Napětí, nedorozumění, konflikty – patří k životu každého lidského společenství. Pokud o něco jde, jako například v práci, mohou spory zablokovat spolupráci, narušovat vztahy či brát sebevědomí. Ale mohou také být podporou kreativity, zdrojem rozvoje a pozitivně formovat naši osobní i týmovou identitu.

 • Jak archetypální složení týmu ovlivňuje vznik, průběh a důsledky konfliktů?
 • Příklady konkrétních pracovních týmů: jejich archetypální složení, jejich typické konflikty i časté průběhy s důsledky

A jaké poučení z toho plyne pro náš tým?

Mediální partneři

Partneři profesních komor

Chci se stát partnerem

Velmi si vážíme Vašeho zájmu stát se partnerem naší konference. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

Koupit vstupenku

Zvolte variantu, která Vám vyhovuje.

Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši.