Seminář

IFRS v praxi - dvoudenní

Seminář je určen pro:

finanční ředitele, účetní, hlavní účetní, metodiky, analytiky a další profesionály, kteří se setkávají s účetnictvím vedením podle Mezinárodních standard účetního výkaznictví (IFRS).

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Obsah semináře:

 • Základní požadavky a vykazování IFRS pro následující oblasti:
  • Koncepční rámec;
  • IAS 1 Účetní závěrka podle IFRS;
  • IAS 16 Dlouhodobý hmotný majetek;
  • IAS 38 Dlouhodobý nehmotný majetek;
  • IAS 23 Výpůjční náklady;
  • IAS 17 Leasing;
  • IAS 40 Investice do nemovitostí;
  • IAS 38 Rezervy;
  • IAS 11 Dlouhodobé kontrakty;
  • IAS 32, 39, IFRS 7, 9, 13 Finanční aktiva a závazky;
  • IAS 8 Opravy chyb.
 • Praktické detailní rozsáhlé příklady v oblasti:
  • Dlouhodobý majetek;
  • Dlouhodobé kontrakty;
  • Leasing.

U všech rozdílů, resp. standardů IFRS jsou uváděny a počítány krátké příklady. Doporučujeme si vzít s sebou kalkulačku.

Časový harmonogram semináře:

1. den 9:00 - 17:00

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.45 – přednáška (1. část)

10.45 – 11.00 – coffee break

11.00 – 12.30 – přednáška (2. část)

12.30 – 13.30– oběd

13.30 – 15.00 – přednáška (3. část)

15.00 – 15.15 – coffee break

15.15 – 17.00 – přednáška (4. část + diskuse)

2. den 9:00 - 14:30

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.45 – 11.00 – coffee break

11.00 – 12.45 – přednáška (2. část)

12.45 – 13.00 – coffee break

13.00 – 14.30 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Odpovídala za vedení účetnictví a daní ve velké společnosti, která připravuje účetní závěrku podle IFRS a českých účetních předpisů (CAS). V současné době řídí vlastní auditorskou a poradenskou společnost. Před rokem 2004 pracovala v mezinárodní auditorské společnosti, kde se specializovala na audit finančních institucí. Je statutárním auditorem a

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
15.12. – 16.12.20169:00 - 17:00, 9:00 - 14:30PrahaSM048586990 + 21 % DPHZávazná přihláška

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards - IFRS) a Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards - IAS) není snadné aplikovat v praxi. Naše školení IFRS Vás ve dvou dnech naučí, jak na to. 

Seminář IFRS je prakticky zaměřený - přímo na kurzu IFRS porovnáme mezinárodní standardy ifrs a českou závěrku.