Konference IFRS 2022

Seznamte se s novinkami i se zkušenostmi z praxe

Zúčastnit se

Konference IFRS 2022

Seznamte se s novinkami i se zkušenostmi z praxe

IFRS je v ČR relevantním účetním systémem používaným nejen ojedinělými účetními jednotkami, emitenty. IFRS jsou zohledňovány při tvorbě intepretací Národní účetní rady, jsou nápomocné, pokud v českých účetních předpisech chybí jednoznačná úprava. V roce 2022 by měl být dokončen návrh nového zákona o účetnictví, který rozšíří použití IFRS a současně vhodně zapracuje další koncepce IFRS do české legislativy.

Na konferenci představíme přehled novelizací účinných pro rok 2022 a později, včetně zdůraznění některých projektů ve stavu zveřejněných návrhů, abyste se na ně mohli včas připravit. Experti na IFRS promluví o svých zkušenostech i o tom, jaké nejčastější chyby se v praxi dělají.

IFRS International Financial Reporting Standards Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Novinky 2022 IFRS 16 Leasingy ESEF x XBRL ESG a IFRS IFRS v české legislativě Podnikové kombinace pod společným ovládáním IASB Konsolidovaná účetní závěrka Interpretace IFRIC

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Libor Vašek

Libor Vašek

Přivítání, úvodní slovo

9:10 - 10:30

Pronikání IFRS do české účetní legislativy

Stanislav Kouba, Alice Šrámková, Jiří Pelák

Stanislav Kouba

Představení návrhu nového zákona o účetnictví

Alice Šrámková

Využití IFRS v českých předpisech

IFRS je v ČR relevantním účetním systémem, a nikoliv jen pro ojedinělé účetní jednotky, emitenty. IFRS pro finanční nástroje jsou zakomponováno ve vyhlášce pro banky a finanční instituce, IFRS jsou zohledňovány při tvorbě intepretací Národní účetní rady, IFRS jsou často nápomocné, pokud v českých účetních předpisech chybí jednoznačná úprava. V roce 2022 by měl být dokončen návrh nového zákona o účetnictví, který má v úmyslu rozšířit použití IFRS a současně vhodně zapracovat další koncepce IFRS do české legislativy.

Jiří Pelák

Koncepční východiska nového zákona o účetnictví pod vlivem IFRS

10:50 - 12:00

IFRS 16 Leasingy, podnikové kombinace

Tomáš Kachlík, Juraj Gyen

Tomáš Kachlík

Praktické zkušenosti s IFRS 16

IFRS 16 je v účinnosti od roku 2019 a představoval zásadní změny ve výkaznictví založeném na IFRS. Můžeme po třech letech říci, že jsou postupy jasné a postupy společností nastavené? Zkušenosti z praxe, nejčastější chyby a též doporučení, jak k leasingu přistoupit při implementaci IFRS. Představení novelizace IAS 12 účinné od roku 2023 související s odloženou dani vyplývající z leasingu. 

Juraj Gyen

Podnikové kombinace pod společným ovládáním

Podnikové kombinace pod společným ovládáním jsou vyloučeny z rozsahu IFRS 3, přesto k nim často dochází a jejich zachycení nemá jednoznačný rámec. IASB vydala diskusní materiál představující úvahy a směr, který by se mohla tvorba nových pravidel ubírat. Jaká je současná praxe? Jaké metody zachycení se v praxi používají a kdy takovou kombinaci rozpoznat? Reaguje diskusní materiál na praxi nebo nastavuje nové postupy?

13:00 - 14:30

Regulace výkaznictví dle IFRS

Tomáš Kachlík, Helena Červená, Tereza Kovalová, Petr Částka

Tomáš Kachlík

Finanční výkazy dle ESEF

Účetní závěrka za rok 2020 musela být připravena ve formátu ESEF a konsolidované účetní výkazy bylo nutné označkovat. Nové požadavky byly rozšířeny též agendu na straně auditorů. Účetní závěrka za rok 2022 rozšíří značkování i na informace obsažené v přílohách. Proč se vyžaduje regulace ESEF a jaká je výhoda tzv. tagů a co je tzv. taxonomie? Jaké informace musí být nově označkovány od roku 2022 a jak se procesně připravit na zpracování? Jaká je role auditorů při ověřování tagů? 

Helena Červená

ESG a IFRS

V listopadu 2021 byla pod Nadací IFRS ustanovena Rada pro mezinárodní standardy udržitelnost (ISSB), která na konci března 2022 vydala k diskusi návrhy prvních dvou standardů upravující požadavky na zveřejnění informací – obecně k udržitelnosti a k dopadu klimatických změn.

Tereza Kovalová

Co je ESG a jak se nově tato oblast provazuje s účetním výkaznictvím? Co pro společnosti sestavující účetní závěrky dle IFRS znamená ustanovení ISSB? Jaké požadavky vyplynou z nových standardů a na co a jak bude nutné reagovat přímo v účetních závěrkách? 

Petr Částka

Jak se připravit na ESG reporting s ACCA

14:50 - 16:00

IFRS Update 2022, panelová diskuze

Libor Vašek

Libor Vašek

Každý rok přináší do oblasti IFRS něco nového – nové standardy, intepretace nebo jen novelizace těch existujících. V kostce představíme přehled novelizací účinných pro rok 2022 a později včetně vypíchnutí některých projektů ve stavu zveřejněných návrhů aneb na co se v nejbližší době připravit.

Konference bude zakončena cca hodinovým panelem "Události roku 2022 a jejich reflexe v účetních závěrkách".

16:00

Ukončení konference

Partneři

Mediální partneři

Chci se stát partnerem

Velmi si vážíme Vašeho zájmu stát se partnerem naší konference. Vyplňte prosím kontaktní formulář a my vás budeme v nejbližší době kontaktovat na uvedeném emailu.

Koupit vstupenku

Zvolte variantu, která Vám vyhovuje.

Ceny jsou uvedeny bez DPH v platné výši.