On-line seminář

ILNO a jeho náležitosti

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.

Sestavení Identifikačního listu nebezpečného odpadu je jednou ze základní povinností pro každého původce nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech. Lze ho vytvořit velmi rychle a jednoduše např. v některé z aplikací, které jsou nabízeny na trhu, pomocí zadání čísla odpadu. Informace se automaticky doplní z databáze. Vypadá to jednoduše, ale žádná aplikace ani program nedokáže obsah textů v ILNO přizpůsobit konkrétním podmínkám. A to může být velký problém při havárii nebo kontrole. Na webináři si ukážeme, kde jsou slabá místa a jak si je zkontrolovat a na co si dát pozor.

Lektor

Ing. Tadeáš Narovec, DiS.Vystudoval VOŠ Dopravní – diagnostiku motorových vozidel, Technickou fakultu na ČZU – Silniční a městskou automobilovou dopravu.

Přepravě nebezpečných věcí se věnuje od roku 2008, kdy pracoval v poradenské společnosti M Konuzult s.r.o. jako poradce a lektor. Má praxi z řady společností v ČR a SK s různorodou činností týkající se nebezpečných věcí. …

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

12.4.2023

15:00 - 16:30

On-line

Cisco Webex

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.