Lektor seminářů Verlag Dashöfer

Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

vystudoval ekonomii, poté doktorský studijní program na Fakultě bezpečnostního inženýrství (program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost) VŠB TU Ostrava a posléze manažerský studijní program Master of Laws na Fakultě veřejnosprávních studií Univerzity v Toruni. V oblasti BOZP a hygieny práce působí od ukončení střední školy. Pro svého předchozího zaměstnavatele mimo jiné získal a posléze obhájil ocenění v národních projektech Bezpečný podnik (2010, 2013) a Zdraví podporující podnik (2011 – I. stupeň, 2014 – III. stupeň), je vítězem národní soutěže Profesionál BOZP (v roce 2013).

vystudoval ekonomii, poté doktorský studijní program na Fakultě bezpečnostního inženýrství (program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost) VŠB TU Ostrava a posléze manažerský studijní program Master of Laws na Fakultě veřejnosprávních studií Univerzity v Toruni. V oblasti BOZP a hygieny práce působí od ukončení střední školy. Pro svého předchozího zaměstnavatele mimo jiné získal a posléze obhájil ocenění v národních projektech Bezpečný podnik (2010, 2013) a Zdraví podporující podnik (2011 – I. stupeň, 2014 – III. stupeň), je vítězem národní soutěže Profesionál BOZP (v roce 2013).

Nyní pracuje ve VÚBP, v. v. i., na pozici vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace (OS/NB 1024). Je zároveň manažerem kvality zkušební laboratoře (ZL 1040) a manažerem kvality certifikačního orgánu pro výrobky (COV 3068). Pro svého zaměstnavatele vykonává povinnosti odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik, odborně způsobilé osoby požární ochrany a odpadového hospodáře. V rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí je posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Jako soudní znalec v oboru BOZP a ergonomie je členem Znaleckého ústavu VÚBP a členem Komory soudních znalců ČR.

Mimo uvedené aktivity je členem zkušebních komisí odborné způsobilosti v prevenci rizik, členem technického výboru COSM (poradní orgán ředitele ČIA), členem České ergonomické společnosti a také Slovenské ergonomické společnosti, je expertem a odborným posuzovatelem ČIA. Je autorem či spoluautorem několika edukačních materiálů a samostatných publikací či desítek různých článků v odborných periodicích; je spoluřešitelem několika desítek edukačních a výzkumných projektů, jejichž výstupem jsou mj. i certifikované metodiky uplatnitelné v oblasti BOZP.

Poptávka školení na míru

Chcete připravit kurz na míru? Napište nám na poptavka@kursy.cz nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář. Po odeslání formuláře vám pošleme e-mailem kopii vašeho požadavku. Ozveme se vám co nejdříve.

Input: