Seminář

Inovace, aplikace - formativní hodnocení v pedagogickém týmu

Bc. Lenka Polášková

Formativní hodnocení – hodnocení zaměřené na zlepšení výuky, komunikace a učení – je nepostradatelnou součástí nástrojů učitele, ředitele a konceptu celého vzdělávacího procesu. Zpětná vazba a hodnocení jsou ústředními prvky rozvíjejícími schopnost přijímat nové informace, poznatky, inovativní metody a formy práce s dětmi a rozvíjet schopnost odpovědnosti, sebereflexe a sociálních kompetencí v tom nejširším rámci.

Komu je seminář určen

Pedagogickým pracovníkům zařízeným do předškolní výchovy a vzdělávání, tedy učitelkám MŠ, ředitelkám MŠ i asistentům pedagoga.

Co Vám seminář přinese

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol a asistentů pedagoga škol v oblasti formativního hodnocení, sebereflexe, spolupráce a komunikace. Základními cíli hodnocení v praxi Mš je plánování cílů, snaha o dosahování lepších pracovních výsledků, eliminace chyb, udržování vzájemné komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci, ale také komunikace s rodiči dětí.

Obsah semináře

 1. Formativní hodnocení a praxe Mš
 • Formativní hodnocení v obecném rámci 
  • Co je formativní hodnocení.
  • Využití formativního hodnocení v praxi týmu mateřské školy.
  • Výhody a přínosy formativního hodnocení v pojetí pedagogické praxe.
  • Sebereflexe, komunikace spolupráce v týmu

2. Komunikace a spolupráce

 • Současné systémy hodnocení
  • Limity, rezervy, možnosti, inovace, aplikace
  • Pedagogická porada jako nástroj řešení problematických situací.
  • Pozitivní aspekty hodnocení v současné praxi a možnosti ke zlepšení.
  • Inovace systému hodnocení ve školách, na úrovni formativního konceptu.

Lektor

Bc. Lenka Polášková

vystudovala Univerzitu Jana Amose Komenského, Praha, obor Vzdělávání dospělých. Ve své Bakalářské práci se zabývala výzkumem a možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti problematiky specifických poruch chování u dětí, předškolního věku. Nyní se věnuje magisterské formě studia. Středoškolské studium absolvovala na Střední pedagogické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.5.2020

8:30 - 12:30

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1190

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na semináři se setkáte s pojmy jako:

formativní hodnocení, formativní hodnocení v mateřské škole, zlepšení výuky v MŠ, komunikace se zaměstnanci MŠ, komunikace s vedením MŠ, komunikace s rodiči dětí, inovativní metody práce s dětmi, principy formativního hodnocení, kurz MŠ, seminář MŠ, praxe MŠ, formativní hodnocení v MŠ a další...