skbpin3

Konference

Inovace v BOZP 3

Leadership

Leadership se pokusíme uchopit jako přirozené vedení příkladem. Jaký se má tento příklad projevovat? Podílem osobního přístupu a vášní pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

30.9.2021

9:00 - 15:00

Praha nebo on-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Na leadership neexistuje manuál. Není to ale tak, že se člověk musí leaderem narodit, nebo může zapomentout na to být leaderem. Leadery se stáváme a jedním ze způsobů, jak tomu napomoct, je výměna zkušeností a čerpání inspirace od kolegů, kteří usilují o totéž.

Nechceme, aby toto byla další z řady konferencí, která přinese tradiční definice leadershipu a teorii, které jde najít v každé příručce. Opustíme klasické floskule, podíváme se pod povrch a ukázat smysl leadershipu a důvody, proč se jím inspirovat.

Samozřejmě, že zazní i teorie, ale v přiměřené míře a hlavně z toho důvodu, aby zarámovala jednotlivé dílčí příklady.

Americká OSHA ale určila 5 znaků leadershipu v BOZP:

 • Supervize: dohled nad pracovními aktivitami a ujištění se, že jsou zaměstnanci v bezpečí
 • Tréning: školení ale obecněji i soustavné vzdělávání v otázkách bezpečnosti
 • Odpovědnost: trvání na tom, že každý dodržuje bezpečnostní politiku a pravidla
 • Zdroje: zajištění fyzických zdrojů – nástroje, vybavení, materiál – tak aby zaměstnanci mohli pracovat bezpečně
 • Podpora: vytvoření podpůrného psychosociálního pracovního prostředí – rozvrhy, objemy práce a uznání – eliminace práce pod stresem

I ty se dají chápat jako rámec programu. 

Možné tematické okruhy 

 • Proč leadership?
 • Leadership vs demokracie. Kolik demokracie je příliš pro efektivní vedení, aneb kde s leadershipem nepochodíme.
 • Jak dělá leader nepopulární rozhodnutí?

Odhalení principů

 • Učení se z bezpečnostních incidentů
 • Závazek k lidem
 • Komunikace
 • Bez managementu není leadershipu, a už vůbec ne v HSE (v opozici proti častým vymezením buď management nebo leadership)
 • Leadership podle Článku 5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníků v normě v  ISO 45 001 

Lektoři

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin3/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

30.9.2021

9:00 - 15:00

Praha nebo on-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.