skbpin3

Konference

Inovace v BOZP 3

Leadership

Roman Senecký, Dalibor Plíšek, Markéta Šimáková, Irena Konečná, Petra Šimková, Ing. Oldřich Kolínský, Ing. Iva Prokopová, MBA, Ing. arch. Šárka Daňková, Ing. Petra Šmerdová, Ing. Petr Kalina Ph.D.

Komplexní manuál na leadership zřejmě neexistuje. Není to ale tak, že se člověk musí leaderem narodit, nebo může zapomenout na to, že jím kdy bude. Leadery se stáváme a jedním ze způsobů, jak tomu napomoct, je výměna zkušeností a čerpání inspirace od kolegů, kteří usilují o totéž. Na akci věnované leadershipu v BOZP se dotkneme jak intuitivních, tak metodicky podloženějších přístupů k leadershipu. Ukážeme si, jak otevřenost a principy leadershipu v bezpečnosti mohou ovlivnit i celkovou kulturu firmy či organizace.

30.9.2021

9:00 - 14:30

On-line

Adresa bude upřesněna

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

PROGRAM (aktuální verze k 20.8.2021)

Bezpečnost lidí jako postoj, nikoli nástroj
Roman Senecký, předseda představenstva a generální ředitel, Mondi Štětí a.s.

Východiska leadershipu a jeho uplatnění ve firmách
Ondřej Vraný

Vytvořte kulturu, kde je bezpečnost nezbytným předpokladem nikoli cílem
Irena Konečná, HR konzultantka, psycholožka a koučka, Institut firemní kultury, z.ú.

Bezpečnost je důležitá. Pod to se každý bez váhání podepíše. Když však přijde na lámání chleba, často je najednou něco jiného důležitější:  udělat věci v termínu, rychle, pro klienta apod. To je vliv kultury. Kultura je mocná, i když není vidět. Velmi rychle však poznáme, když se snažíme o něco, co s ní není v souladu. Je to jako plavat proti proudu. Pravidla, která zavedeme pak nejsou dodržována, vize které představíme jsou vysmívány a úsilí, které vynakládáme nemá dopad, který bychom si přáli nebo očekávali. Jak mocný proud kultury využít a budovat prostředí, kde je bezpečnost samozřejmostí?

Formy leadershipu a další způsoby práce s lidmi. Kultura společnosti a vhled do praktické aplikace při práci ve výškách
Dalibor PlíšekAlpin Industry s.r.o.

Zapojení zaměstnanců do řešení otázek BOZP - příklady z pracoviště
Petra Šmerdová, EHS manager, Iveco Czech Republic, a. s.

Jak to má ISO 45001 s leadershipem? Potřebujeme ho?
Iva Prokopová, QC Group, s.r.o.

Bezpečnost bez osvíceného leadera nikdy nezavedete. A nebude vám dlouhodobě fungovat. I v této oblasti platí, že leader musí jít svým chováním příkladem za všech okolností. Stavět bezpečnost svých lidí na první místo a úplně obyčejně se o ně zajímat. Ukážeme si, co dobrým leaderům funguje.

Sebemotivace jako klíč k úspěšnému leadershipu
Petra Šimková, Lektorka manažerských, prezentačních a lektorských dovedností, mySKILL.cz

Přirozené motivování druhých spočívá v naší vnitřní motivaci. Jak si jí udržovat a pěstovat v období neustálých a nepředvídatelných změn, kdy nám dochází dech? Seznamte se s možnostmi, jak si udržet vnitřní motivaci, jak zvládat neustálé změny a jak v tomto období pracovat se svými lidmi. Najděte recept, jak se nenechat odradit druhými a nacházet vnitřní sílu pokračovat dál.

Leadeship Atributy v BOZP
Petr Kalina, nezávislý porasdce BOZP

Udržitelná obchodní strategie organizací vyžaduje dobrou úroveň a výkonnost v oblasti bezpečnosti, environmentální a sociální výkonnosti. Abychom toho dosáhli, potřebujeme silnou, profesionální a propojenou funkci zaměřenou na HSSE Leadership. Rámec kompetencí v BOZP a profily profesních kompetencí, musí odrážet měnící se obchodní potřeby, nové přístupy k učení a externí osvědčené postupy.
Hlavními atributy vedení v BOZP jsou Autenticita, Růst, Spolupráce a Výkonnost a dále jsou tyto atributy doplněny behaviorálními imperativy.
 

Prezentace bude dále pojednávat o charakteristikách a odpovědích na otázky: Čím jsem známý jako vedoucí bezpečnosti? Znám svá HSSE rizika? Předvádím viditelně a vědomě vůdcovství a leadership v HSSE prostřednictvím měřitelných akcí? Motivuji, koučuji a rozvíjím své lidi v efektivním řízení HSSE? Držím zodpovědnost jednotlivců i sebe za jejich chování a výkonnost HSSE? V případě potřeby spolupracuji s kontraktory a externími partnery? Vedu své dodavatele, místními komunity, úřady, průmyslová sdružení a nevládní organizace ohledně HSSE?

Lze se leadershipu naučit? Job Relations jako příklad metodiky leadershipu s měřitelnými výsledky
Markéta Šimáková, DMC management consulting s.r.o.

Intuitivních přirozených leaderů není mnoho. Leadership si ale může díky vhodné metodice osvojit daleko širší spektrum osob. Jak se pomocí takové metodiky učí, jak funguje a jak lze její úspěšnost hodnotit bude předvedeno na programu TWI Job Relations, který jako svůj hlavní nástroj zdůrazňuje Respekt k lidem. Na mnoha pracovištích, kde byl implementován, se projevil nejen v produktivitě ale také jako silný nástroj pro vytvoření klimatu usnadňujícího předcházení nehodám.

Motivace zaměstnanců skrze péči o jejich zdraví
Šárka Daňková, architektka, specialista v ergonomii, ERGO Working Space s.r.o.

Value Based Leadership přístup a jeho pozitivní vliv na bezpečnost práce
Oldřich Kolínský, EHS Manager, Mars Wrigley Česká Republika

Lektoři

Roman Senecký

předseda představenstva a generální ředitel Mondi Štětí a.s.

Více informací a další semináře lektora

Dalibor Plíšek

poradce a školitel v oblasti výškových prací.

Více informací a další semináře lektora

Markéta Šimáková

Partnerka společnosti DMC management consulting s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Irena Konečná

psycholožka zaměřená na firemní kulturua organizační chování. Založila Institut firemní kultury, jehožcílem je pomoci profesionálům v organizacích kulturu jednoduše popsat, pochopit její moc a její sílu využít ve prospěch organizace, její mise a vizí i lidí v ní.

Více informací a další semináře lektora

Petra Šimková

Lektorka a koučka. Pomáhá lidem profesně i osobnostně růst

Více informací a další semináře lektora

Ing. Oldřich Kolínský

Health, Safety and Environment Manager - Mars Wrigley Česká republika

Více informací a další semináře lektora

Ing. Iva Prokopová, MBA

ISO normy Ivu Prokopovou provází pracovním životem již 18 let. Je specialistkou na ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 20000 a ISO 50001 a jejich logické propojování. Řadu let je také externím auditorem certifikačního orgánu 3EC International. A od roku 2014 se zaměřuje na oblast zdravotnických prostředků. Iva Prokopová je…

Více informací a další semináře lektora

Ing. arch. Šárka Daňková

certifikovaná specialistka v ergonomii, jednatelka ERGO Working Space s.r.o.

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petra Šmerdová

Vystudovala strojní inženýrství a technologii výroby na Fakultě strojní Západočeské univerzity, má téměř 20 let zkušeností v BOZP.  V současnosti pracuje jako EHS manažer ve společnosti Iveco Czech Republic Vysoké Mýto, S touto firmou jsou spojeny také její začátky v oboru. Před nedávným návratem do Iveco působila jako EHS manažer ve společnosti…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petr Kalina, Ph.D.

je absolventem Katedry řízení na ČZU v Praze, kde se podílel na vědeckých projektech v oboru Systémy řízení kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Své práce v tomto oboru prezentoval na mnoha konferencích a kongresech a publikoval v národních a mezinárodních vědeckých časopisech.

Po absolvování postgraduálního studia působil na…

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin3/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

30.9.2021

9:00 - 14:30

On-line

Adresa bude upřesněna

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Ve spolupráci