skbpin4

On-line konference

Inovace v BOZP 4

Lidská chyba - koncepty využitelné v oblasti bezpečnosti práce

Ondřej Vraný, Petr Zajíček, Ing. Petr Kalina Ph.D., Ing. Petra Šmerdová, Mgr. Ivana Slováčková, PhDr. Ing. Jiří Kruliš, Iva Berná, doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c.

Další pokračování Inovací v BOZP volně navazuje na třetí díl věnovaný Leadershipu v BOZP. Při nich se totiž ukázalo, že úspěšné vedení v otázkách BOZP je velmi zásadní, jak osoba vedoucího chápe chybovost a omylnost svých svěřenců a jak s ní dovede pracovat. Chybu je totiž možné vidět buď jako něco nežádoucího, co ale dovedou odstranit dostatečně silné represivní prostředky, nebo ji lze pochopit jako něco, čemu se nelze při práci s lidmi nikdy plně vyhnout a je lepši její existenci přijmout a pochopit ji spíše jako příležitost. Přineseme různé pohledy na to, jak s lidskou chybou pracovat od těch manažersky instrumentálních až po lehce psychologizující přístupy. Ukážeme, jak se do přístupu k lidské chybě promítá kultura organizace a specifické klima na pracovišti.

17.10.2022

9:00 - 15:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

PROGRAM

Chybovat je lidské. Ale můžeme si dovolit chyby při práci nebo při řízení BOZP na pracovištích?
Petr A. Skřehot, Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Úvod do problematiky spolehlivosti lidského činitele s cílem seznámit posluchače s různými druhy lidských a organizačních chyb a ozřejmit okolnosti jejich vzniku. Protože pouze znalost podstaty tohoto fenoménu může techniku/manažeru BOZP pomoci vymýšlet účinné způsoby, jak těmto chybám v praxi předcházet.


Psychologie lidské chyby
v jednání


Chyba: první krok k učící se organizaci
Iva Berná, DMC management consulting s.r.o.

V prezentaci se účastníci dozvíte:

  • proč je chyba stále strašákem
  • 3 základní důvody chyb na pracovišti a metody reakce na ně podle jejich příčin (z neznalosti, z nedbalosti, z nevyhovujících podmínek)
  • jak vytvořit v organizaci kulturu, která chyby nejen akceptuje, ale umí jich využít pro zlepšování – příklady z praxe

Lidská chyba – vliv na bezpečnost práce
Petra Šmerdová, HSE Manager, Iveco Czech Republic, a. s.

Jaký má vliv lidská chyba na bezpečnost práce, na pracovní úrazy nebo skoronehody? Jedná se opravdu o lidskou chybu, případně nepozornost? Způsoby zjišťování skutečných příčin úrazů, nehod a skoronehod, zaměření na pohovory se zaměstnanci a jaká by mohla být nápravná opatření, která povedou se nížení incidentů.


Management rizik s ohledem na lidský faktor
Jiří Kruliš

Obsahem je shrnutí principů managementu rizik a postupů identifikace potenciálních příčin, které v organizacích ohrožují průběh procesů, jejich bezpečnost, zhoršují ekonomické výsledky, snižují kon-kurenceschopnost, produktivitu, způsobují ztráty zákazníků, pokles kvality produkce atd. A to se za-měřením na selhávání lidského činitele. Proaktivní prevencí a zvládáním rizik by se měl každý podnikový management zabývat systematicky a důsledně. Hlavními tématy jsou postupy zlepšování individuálních schopností, motivace, firemní kultura, zaměstnanecká stabilita, pracovní pod-mínky, prevence stresů, vedení pracovních týmů, prevence konfliktů, komunikace, příprava a realizace změn, time management.


Manažerské nástroje pro řízení lidské chyby
Petr Kalina


Nižší chybovost při vstupu dodavatelů díky softwaru
Petr Zajíček, QC Solutions s.r.o.

Obvykle jsou pracovníci ve výrobních areálech dlouhodobě přetíženi. Mimo jiné odpovídají i za bezpečnost vstupujících osob. Firmy se už naučily tento proces řídit, ale míra digitalizace je stále minimální. Což vede k přetížení pracovníků, ztrátě důležitých dokumentů, opomenutí, k neplnění legislativních povinností. A tedy k setrvalému stresu všech zúčastněných. Celý tento proces lze však elegantně zajistit pomocí SW nástroje QC Safety.


Lidský faktor - hrozba, nebo příležitost? Jak práce s chybami souvislí s kulturou v organizaci
Iva Slováčková, Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB TU Ostrava

Při čtení závěrů z vyšetřování nehod a pracovních úrazů by se mohlo zdát, že pro bezpečnost je lidský faktor největší slabinou a zdrojem problémů. To je však velmi zjednodušený přístup. T. Kletz poukazuje na to, že za verdiktem: „zdrojem nehody byla lidská chyba“ se skrývá celá řada hlubších příčin. Na druhou stranu nové směry v bezpečnosti, jako je SAFETY II, zcela jasně ukazují, že lidský faktor je velkou příležitostí. Ale to, zda bude lidský faktor pro bezpečnost hrozbou nebo příležitostí, ve velké míře souvisí s tím, jaká kultura dané organizace.


Lektoři

Ing. Petr Kalina, Ph.D.

je absolventem Katedry řízení na ČZU v Praze, kde se podílel na vědeckých projektech v oboru Systémy řízení kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Své práce v tomto oboru prezentoval na mnoha konferencích a kongresech a publikoval v národních a mezinárodních vědeckých časopisech.

Po absolvování postgraduálního studia působil na…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Petra Šmerdová

Vystudovala strojní inženýrství a technologii výroby na Fakultě strojní Západočeské univerzity, má téměř 20 let zkušeností v BOZP.  V současnosti pracuje jako EHS manažer ve společnosti Iveco Czech Republic Vysoké Mýto, S touto firmou jsou spojeny také její začátky v oboru. Před nedávným návratem do Iveco působila jako EHS manažer ve společnosti…

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Ivana Slováčková

Odbornice na psychologické aspekty změny chování lidí a kulturu bezpečnosti

Více informací a další semináře lektora

Iva Berná

Senior Consultant, Trainer and Workshop Facilitator, TWI Job Relations Trainer, TWI/Kata Simulation Trainer.

Více informací a další semináře lektora

doc. RNDr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c.

ředitel Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Více informací a další semináře lektora

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin4/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

17.10.2022

9:00 - 15:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.