On-line konference

Inovace v BOZP 4

Lidská chyba - koncepty využitelné v oblasti bezpečnosti práce

Ondřej Vraný

Další pokračování Inovací v BOZP volně navazuje na třetí díl věnovaný Leadershipu v BOZP. Při nich se totiž ukázalo, že úspěšné vedení v otázkách BOZP je velmi zásadní, jak osoba vedoucího chápe chybovost a omylnost svých svěřenců a jak s ní dovede pracovat. Chybu je totiž možné vidět buď jako něco nežádoucího, co ale dovedou odstranit dostatečně silné represivní prostředky, nebo ji lze pochopit jako něco, čemu se nelze při práci s lidmi nikdy plně vyhnout a je lepši její existenci přijmout a pochopit ji spíše jako příležitost. Přineseme různé pohledy na to, jak s lidskou chybou pracovat od těch manažersky instrumentálních až po lehce psychologizující přístupy. Ukážeme, jak se do přístupu k lidské chybě promítá kultura organizace a specifické klima na pracovišti.

17.10.2022

9:00 - 15:00

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Chybovat je lidské. Ale můžeme si dovolit chyby při práci nebo při řízení BOZP na pracovištích?
doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr.h.c.

Na vzniku pracovních úrazů, provozních nehod ale i průmyslových havárií se rozhodující měrou podílí selhání lidského činitele. To zahrnuje jak chyby konkrétních pracovníků, tak i nedostatky v systému řízení práce, tzv. organizační chyby. Jelikož lidský a organizační faktor stojí přibližně za 95 % všech závažných incidentů, jsou vzorce chování zaměstnanců na pracovišti spolu s jejich výcvikem a bezpečnostními předpisy dané organizace právem považovány za klíčové prvky kultury bezpečnosti. Spolehlivost každého jednotlivce je determinována vnitřními a vnějšími faktory (tzv. Performance Influencing Factors). Pokud známe jejich silné a slabé stránky, můžeme cílenou intervencí optimalizovat pracovní podmínky tak, aby zaměstnanci měli k chybování jen minimum příležitostí. Naproti tomu organizace práce je stále do značné míry oblastí těžko uchopitelnou. V mnoha firmách, zejména korporátních, kde je organizace práce pevně sešněrována nepřeberným množstvím interních procedur, nemá „bezpečák“ ze své pozice příliš možností, jak tyto zavedené procesy změnit. To ale v konečném důsledku může vést až ke katastrofě. Zkušenosti z praxe ukazují, že rigidní a nedostatečně flexibilní postupy nejenže otupují kreativitu zaměstnanců a jejich ochotu dobrovolně dodržovat zásady bezpečné práce, ale především je nutí k slepému plnění leckdy až stupidních nařízení, aniž by jim byl zřejmý jejich bezpečnostní význam. Příkladem může být tvrdošíjné vyžadování nošení ochranných brýlí ve všech prostorách firmy, tedy i na chodbách nebo v kancelářích. Anebo způsob školení o BOZP „zážitkovou formou“, kdy přílišný důraz manažerů kladený na jeho estetický dojem zcela přebíjí oprávněné požadavky „bezpečáků“ na kvalitu jeho edukačního obsahu. Takovýto přístup pak může snadno vyvolávat planý dojem, že se v dané firmě BOZP věnuje náležitá pozornost, aniž by to byla pravda. A právě tak vzniká živná půda pro nejrůznější incidenty a nehody, stejně jako i pro nenaplněná očekávání manažerů týkající se úrovně kultury bezpečnosti.

V tomto příspěvku se budeme věnovat poměrně náročné problematice spolehlivosti lidského činitele s cílem seznámit posluchače s různými druhy lidských a organizačních chyb a ozřejmit okolnosti jejich vzniku. Protože pouze znalost podstaty tohoto fenoménu může techniku/manažeru BOZP pomoci vymýšlet účinné způsoby, jak těmto chybám v praxi předcházet.

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin4/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

17.10.2022

9:00 - 15:00

On-line

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.