skbpin

Konference

Inovace v BOZP

Radek Beránek, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka, Ivo Novotný, Markéta Šimáková, Ing. Oldřich Kolínský

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich. Konference bude mít dvě základní tematické sekce: management a technologie.

16.9.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Inovovat není povinností v tom smyslu, vjakém nám povinnosti ukládá legislativa. Je to ale zaručená cesta, jak se vyhnout stagnaci. Inovativní přístup zvyšuje efektivitu a vyplácí se. Předpokladem inovace je schopnost odstupu a jiného pohledu na věc. Jiný pohled nejlépe zprostředkují podobně zaměření kolegové. Přijďte je potkat, vykročte znavyklých postupů, informujte se o trendech a přemýšlejte o svém oboru vsouvislostech. Materiál vám ktomu poskytnou zajímaví řečníci se zkušenostmi smanagementem BOZP i zástupci dodavatelů inovativních řešení.

Inovace nemusí znamenat jen revoluci, která převrátí obor naruby. Někdy může jít o drobnou nebo středně velkou změnu, která způsobí, že se věci pohnou k lepšímu. Může to být technické vylepšení, ale třeba také jen změna v uvažování nebo přístupu k určitému problému. Věříme, že sdílení inspirativních řešení má sílu vyprovokovat myšlení a umožnit vzniknout dalším nápadům. Proto pořádáme tuto konferenci zaměřenou na inovace v BOZP.

Konference bude mít dvě základní tematické roviny:

  • Management. Moderní přístupy k managementu BOZP
  • Technologie. Reakce oboru na změny, které doprovázejí současnou digitalizaci většiny oborů lidské činnosti a výrobních odvětví.

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich.

PROGRAM

I. část − Management

Úvod, kontext − trendy v bezpečnosti a ochraně zdraví
Ondřej Vraný, redaktor BOZPprofi.cz

Kultura bezpečnosti jako nedílní součást úspěšné firmy
Ing. Oldřich Kolínský | Mars Wrigley Česká republika

Norma ISO 45 001 a zkušenosti po více než roce platnosti
Veronika Soukupová | S-cope

Absence úrazů není dílem osudu, je to výsledek našeho úsilí jako nadřízených
Markéta Šimáková  | DMC Managment consulting

Mindfulness jako součást stylu vedení podporujícího BOZP
Ivo Novotný | Ernst and Young

II. ČÁST  − Technologie

Chytré OOPP (panel se zastoupením dodavatele a informací o legislativních aspektech OOPP v internetu věcí) 
v jednání | bude upřesněno

Využití moderních IT technologií v BOZP
Martin Kadlec |
GasNet, s.r.o.

Rozšířená realita a vzdálená podpora pracovníků (panel)

Augmented reality a rozšíření v prostředí výrobních a servisních společností
Radek Beránek, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. 

Legislativní aspekty rozšířené reality, aplikace z hlediska BOZP

Bezpečnost pracovníků na robotizovaném pracovišti, kolaborativní roboty
Zdeněk Bečka | SICK spol. s r.o. / Jiří Bažata | FANUC Czech s.r.o.

Ergonomický návrh pracoviště prostřednictvím virtuální reality
Ing. Martin Kába | CIE group

Virtuální realita a možnosti jejího využití pro školení zaměstnanců
Konstantin Novikov | CIE group

Dílčí změny vyhrazeny, program i s anotacemi ve spodní části stránky

Akce bude zároveň skvělou příležitostí k setkání, výměně zkušeností navázání nových profesních kontaktů i seznámení s dodavateli a jejich nabídkou.

Ve spolupráci s


 

 
Určeno

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat. Především pak:

  • střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • poradcům a dalším specialistům na BOZP,
  • auditorům systémů managementu BOZP,
  • dodavatelům výrobků a řešení,
  • výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
  • a každému dalšímu, koho témata konference zaujala.

Mediálně podporují

Program

Program budeme v průběhu jara a léta postupně upřesňovat a doplňovat – finální podobu očekáváme na začátku září.

Akci moderuje: 

Ondřej Vraný, BOZPprofi.cz 

Ing. Oldřich Kolínský

Kultura bezpečnosti jako nedílná součást úspěšné firmy

Ing. Oldřich Kolínský

Svět byznysu se mění a často staví bezpečnost do nového kontextu. Jak lídři stále více chápou důležitost osvědčených bezpečnostních postupů pro podporu svých obchodních cílů, tak odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví neustále vyvíjejí lepší nástroje a řešení. Je však jasné, že mezi těmito skupinami stále existuje určitá propast.

Politiky, procedury, audity, checklisty, pozorování, zaměstnanecké dotazníky, informační kampaně, plakáty apod. Pro tyto nástroje je na pracovištích stále místo, ale nedostanou nás úplně tam, kam se chceme dostat. Proč ne? Protože většina osob na pracovišti nemyslí na bezpečnost. Přemýšlí o své práci, přemýšlí o svých rodinách a přátelích, přemýšlí o svých životech.

Výše zmíněné přístupy jsou dobré, ale v jednom bodě zaostávají - vycházejí z předpokladu, že se všechny osoby chtějí učit. Věci zhoršujeme tím, že trváme na tom, že pracovníci musí pracovat bezpečnost, že je to podmínka zaměstnání. Jsou to pravidla, je to zákon.

"Musím" nebo "chci" - co je pro nás atraktivnější? Jasně že druhá možnost. Co můžeme dělat pro to, aby naši kolegové chtěli pracovat bezpečně? Jak může mít přístup založený na kultuře bezpečnosti, komunikaci a vzájemnosti vliv na hodnoty firmy a důležité atributy jako je produktivita a další složky nezbytné pro úspěch firmy? Toho všeho se dotkneme v mém příspěvku.

Markéta Šimáková

Absence úrazů není dílem osudu, je to výsledek našeho úsilí jako nadřízených

Markéta Šimáková

Vedoucí jako příklad a podpora pro vytváření nových bezpečnostních návyků a dodržování nových standardů a pravidel.

Job Safety neboli Kaizen v bezpečnosti - jak docílit, abychom přetrhli veškerý řetězec možných příčin učí vedoucí pracovníky, jak v denní rutině nejen analyzovat možná rizika, ale uvědomovat si i nepřímé příčiny možných rizik a ty pravidelně se zaměstnanci odstraňovat a nečekat na to, až se něco stane. Pravidelná analýza rizik na denní bázi z pozice vedoucích, předcházení nejen úrazům, ale i konfliktům mezi zaměstnanci. Nejčastější přímé i nepřímé příčiny úrazů a jak je může vedoucí ovlivnit. Prevence proti nákaze COVID-19 - jak udržet bezpečné pracoviště, aniž bychom museli firmu zavírat.

Ivo Novotný

Mindfulness jako součást stylu vedení podporující BOZP

Ivo Novotný

• Co je to Mindfulness, mindful leadership v pojetí EY
• Klasický mindfulness program (MBSR) a jeho aplikace ve firemním prostředí
• Přínosy mindfulness
Ing. Martin Kába Ing. Konstantin Novikov

Využití virtuální reality při ergonomické optimalizaci pracoviště

Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov

Jednou z oblastí, kde virtuální realita nachází uplatnění, je návrh nebo optimalizace pracovních postupů z pohledu efektivity a ergonomie. Vytvoření virtuální pracovní návodky umožní jasně stanovit jednoznačný a jasný standard pracovního postupu a tím zvýšit efektivitu práce a naopak výrazně snížit chybovost. Pomocí VR lze také optimalizovat ergonomické uzpůsobení pracoviště již ve fázi vývoje. Zde slouží VR nejen pro hrubý návrh pracovišť, ale i k testování navržených výrobních celků a jejich jemnému ladění (uspořádání, časové analýzy, balancování, bezpečnost práce atd.). Přednáška přiblíží metodiku ergonomické optimalizace pracoviště pomocí VR a bude obsahovat konkrétní ukázku takového procesu.

Na závěr bude předvedeno, jak lze efektivně hodnotit fyzickou zátěž, konkrétně pracovní polohy. Dojde i na interaktivní ukázku speciálního obleku se senzory, který naprosto přesně sbírá data pro hodnocení pracovních poloh dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Martin Kadlec

Využití moderních IT technologií v BOZP

Martin Kadlec

V rámci využití moderních IT technologií v oboru bezpečnosti práce bude představena aplikace GasNet Bezpečně. Tato aplikace původně vznikla jako náhrada papírových záznamů při konání bezpečnostních pochůzek. Dále do ní byly implementovány další funkce jako např. možnost hlášení závad, skoronehod, podnětů a pracovních úrazů. Aplikace je funkční na mobilních zařízeních a na běžných počítačích, úložiště dat je v cloudu. Velkou výhodou je tedy možnost používat aplikaci v terénu a v provozu při širokém spektru činností a samozřejmě také v administrativních prostorách. Díky napojení na firemní systém správy budov jsou zaznamenané události okamžitě předány k řešení. Získaná data je možné snadno zpracovávat, tvořit statistiky a přehledy. Vzhledem k modularitě aplikace je možné doplňovat další funkce.

Radek Beránek

Rozšířená realita bezpečně (příležitosti a hrozby jejího rozšíření v oblasti výrobních a servisních společností)

Radek Beránek

Příspěvek seznámí s principy fungování rozšířené reality obecně, naznačí oblasti jejího současného ale i do budoucna zvažovaného uplatnění a představí poznatky z pilotních projektů nasazení Smart Glasses v podobě případových studií, shrnujících přínosy i úskalí takového řešení.
 

Jiří Bažata Zdeněk Bečka

Spolupráce robot - člověk

Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Nejvýraznější změnou v posledních letech vývoje robotiky je využívání kolaboativních robotů které umožnují přímou spolupráci s lidmi. Kolaborativní roboty přináší nové možnosti, ale také vetší nároky na posouzení řešení bezpečnosti takovýchto aplikaci. Příspěvek zástupce výrobce kolaborativních robotů a zástupce výrobce bezpečnostních prvků.

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

16.9.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.