skbpin

Konference

Inovace v BOZP

Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina Ph.D.

Záměrem konference je seznámit s nastupujícími trendy při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci a s podobou oboru v blízké budoucnosti. Na konferenci budou přiblíženy nebo přímo představeny technologie a řešení reagující na probíhající digitalizaci a automatizaci většiny výrobních odvětví. Cílem je prezentovat nejen tzv. "state of the art" technologie, ale i řešení, která jsou dostupnější, ale nejsou proto méně inspirativní. Část dne bude věnována také moderním přístupům k managementu bezpečnosti, které reagují na tyto změny i na další nové poznatky.

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Tristar

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Akce bude zároveň skvělou příležitostí k setkání, výměně zkušeností navázání nových profesních kontaktů i seznámení s dodavateli a jejich nabídkou.

Ve spolupráci s 

  

Určeno

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat, zejména:

 • střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
 • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
 • poradcům a dalším specialistům na BOZP,
 • auditorům systémů managementu BOZP,
 • dodavatelům výrobků a řešení,
 • výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
 • všem ostatním, kterých se tematické okruhy konference dotýkají.

Témata v jednání:

 • využití provozních dat ke zvýšení bezpečnosti a efektivity,
 • kultura bezpečnosti a její vybrané aspekty,
 • ISO 45001: zkušenosti po prvním roce provozu,
 • virtuální realita a školení zaměstnanců,
 • virtuální realita a simulace pracoviště,
 • nové formy předávání informací o pracovišti,
 • komunikace o BOZP ve výrobě,
 • průmyslový internet věcí a jeho využití v BOZP,
 • automatizace a robotizace v interakci s člověkem,
 • trendy bezpečnosti v logistice.

 

Program

Program v průběhu podzimu budeme postupně upřesňovat a doplňovat – finální podobu očekáváme na konci září.

Ing. Monika Becková

ISO 45 001 – dosavadní zkušenosti

Ing. Monika Becková

Norma ISO 45 001, která nahradila OHSAS 18 001, bude mít za sebou v době konání konference rok platnosti. Nový systém by měl mimo jiné vést k větší participaci zaměstnanců na otázkách souvisejících s BOZP. V čem je její přínos doopravdy? Mají ti, kdo rozhodují o vizích a strategii firmy, a ti, kteří za bezpečnost práce přímo odpovídají, dostatečnou představu o smyslu, pravidlech a požadavcích systémového přístupu k BOZP? Na co se zaměřit, pokud chceme přejít z OHSAS na ISO 45001? Koho se systém managementu bude týkat? V praxi existují dva přístupy: čistě formální, a ten zaměřující se na opravdovou péči o kulturu bezpečnosti. Kupodivu, oba přístupy mohou dovést firmu k certifikaci. Který přístup má pro vás význam? Jaké jsou zkušenosti v podnicích, které se rozhodly pro přechod na tuto normu? A jaké jsou poznatky z prvních auditů? 

Využití virtuální reality při ergonomické optimalizaci pracoviště

Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, CIE consulting s.r.o.

Jednou z oblastí, kde virtuální realita nachází uplatnění, je návrh nebo optimalizace pracovních postupů z pohledu efektivity a ergonomie. Vytvoření virtuální pracovní návodky umožní jasně stanovit jednoznačný a jasný standard pracovního postupu a tím zvýšit efektivitu práce a naopak výrazně snížit chybovost. Pomocí VR lze také optimalizovat ergonomické uzpůsobení pracoviště již ve fázi vývoje. Zde slouží VR nejen pro hrubý návrh pracovišť, ale i k testování navržených výrobních celků a jejich jemnému ladění (uspořádání, časové analýzy, balancování, bezpečnost práce atd.). Přednáška přiblíží metodiku ergonomické optimalizace pracoviště pomocí VR a bude obsahovat konkrétní ukázku takového procesu.

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

19.11.2019

9:00 - 16:30

Praha

Hotel Olympik Tristar

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.