skbpin

Konference

Inovace v BOZP

Ing. Monika Becková, Ing. Petr Kalina Ph.D., Jan Gřunděl, Radek Beránek, MUDr. Jana Šalandová, Ing. Martin Kába, Ing. Konstantin Novikov, Radim Kantor, Mgr. Jiří Koželuh, Jiří Bažata, Zdeněk Bečka

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich. Konference bude mít dvě základní tematické sekce: management a technologie.

16.9.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Inovovat není povinností v tom smyslu, vjakém nám povinnosti ukládá legislativa. Je to ale zaručená cesta, jak se vyhnout stagnaci. Inovativní přístup zvyšuje efektivitu a vyplácí se. Předpokladem inovace je schopnost odstupu a jiného pohledu na věc. Jiný pohled nejlépe zprostředkují podobně zaměření kolegové. Přijďte je potkat, vykročte znavyklých postupů, informujte se o trendech a přemýšlejte o svém oboru vsouvislostech. Materiál vám ktomu poskytnou zajímaví řečníci se zkušenostmi smanagementem BOZP i zástupci dodavatelů inovativních řešení.

Inovace nemusí znamenat jen revoluci, která převrátí obor naruby. Někdy může jít o drobnou nebo středně velkou změnu, která způsobí, že se věci pohnou k lepšímu. Může to být technické vylepšení, ale třeba také jen změna v uvažování nebo přístupu k určitému problému. Věříme, že sdílení inspirativních řešení má sílu vyprovokovat myšlení a umožnit vzniknout dalším nápadům. Proto pořádáme tuto konferenci zaměřenou na inovace v BOZP.

Konference bude mít dvě základní tematické roviny:

  • Management. Moderní přístupy k managementu BOZP
  • Technologie. Reakce oboru na změny, které doprovázejí současnou digitalizaci většiny oborů lidské činnosti a výrobních odvětví.

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich.

PROGRAM

I. část − Management

Úvod, kontext − trendy v bezpečnosti a ochraně zdraví
bude upřesněno

Posilování kultury bezpečnosti − zlepšování a inovace
Petr Kalina | Lloyd's Register

Norma ISO 45 001 a zkušenosti po více než roce platnosti
Monika Becková | Grade Group s.r.o. 

Bezpečnost jako strategická součást politiky firmy
v jednání

Principy motivace zaměstnanců k bezpečnosti
přednášející bude upřesněn | DMC Managment consulting

Mindfulness jako součást stylu vedení podporujícího BOZP
v jednání

II. ČÁST  − Technologie

Chytré OOPP (panel se zastoupením dodavatele a informací o legislativních aspektech OOPP v internetu věcí) 
v jednání | bude upřesněno

Reportování incidentů prostřednictvím mobilní aplikace
přednášející bude upřesněn | 
innogy Česká republika a.s.

Rozšířená realita a vzdálená podpora pracovníků (panel)

Augmented reality a rozšíření v prostředí výrobních a servisních společností
Radek Beránek, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o. 

Legislativní aspekty rozšířené reality, aplikace z hlediska BOZP

Bezpečnost pracovníků na robotizovaném pracovišti, kolaborativní roboty
Zdeněk Bečka | SICK spol. s r.o. / Jiří Bažata | FANUC Czech s.r.o.

Ergonomický návrh pracoviště prostřednictvím virtuální reality
Ing. Martin Kába | CIE group

Virtuální realita a možnosti jejího využití pro školení zaměstnanců
Konstantin Novikov | CIE group

Dílčí změny vyhrazeny

Akce bude zároveň skvělou příležitostí k setkání, výměně zkušeností navázání nových profesních kontaktů i seznámení s dodavateli a jejich nabídkou.

Ve spolupráci s


 

 
Určeno

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat. Především pak:

  • střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
  • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
  • poradcům a dalším specialistům na BOZP,
  • auditorům systémů managementu BOZP,
  • dodavatelům výrobků a řešení,
  • výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
  • a každému dalšímu, koho témata konference zaujala.

Mediálně podporují

Program

Program budeme v průběhu jara a léta postupně upřesňovat a doplňovat – finální podobu očekáváme na začátku září.

Akci moderuje: 

Ondřej Vraný, BOZPprofi.cz 

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

16.9.2020

9:00 - 16:30

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.