skbpin

Konference

Inovace v BOZP

Pokračování zářijového pilotního prvního ročníku, tentokrát v on-line prostředí. Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich. Konference bude mít dvě základní tematické sekce: management a technologie.

16.3.2021

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Akce se tentokrát koná ON-LINE a budeme ji přenášet jako YouTube stream.

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat. Především pak:

 • střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
 • osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
 • poradcům a dalším specialistům na BOZP,
 • auditorům systémů managementu BOZP,
 • dodavatelům výrobků a řešení,
 • výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
 • a každému dalšímu, koho témata konference zajímají.

Konference bude mít dvě základní tematické roviny:

 • Management. Moderní přístupy k managementu BOZP
 • Technologie. Reakce oboru na změny, které doprovázejí současnou digitalizaci většiny oborů lidské činnosti a výrobních odvětví.

Připravovaná témata:

 • Kultura bezpečnosti
 • Management změny a zlepšování
 • Typologie osobnosti a jejich význam v personalistice a BOZP
 • Etika a BOZP
 • Mileniálové a generace Z na pracovním trhu a jejich vztah k bezpečnosti
 • ISO 45 003 a psychosociální rizika
 • Behaviorální přístupy k bezpečnosti
 • Compliance vs péče
 • Udržitelnost – souvislosti s EHS
 • Neurověda a její možné uplatnění pro BOZP
 • Rozšířená realita a vzdálená podpora
 • Gamifikace BOZP za použití moderních technologií
 • Moderní ergonomie
 • Exoskeletony a předcházení vzniku poškození pohybového aparátu

Program budeme postupně doplňovat

Záznam prvního ročníku 

Program

Program budeme v průběhu listopadu a prosince postupně upřesňovat a doplňovat – finální podobu očekáváme na začátku roku 2021.

Akci moderuje: 

Ondřej Vraný, BOZPprofi.cz 

!ERR No images found in //image.dashofer.cz/fotogalerie/skbpin/. Images path has to be on the same server. Supported img formats: jpg, jpeg, png, gif.

Termín a místo konání

16.3.2021

9:00 - 16:30

On-line

Adresa bude upřesněna

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.