Seminář

Inventarizace majetku a závazků

Ing. Eliška Hryzláková

Inventarizace majetku a závazků je součástí přípravy na účetní závěrku. Patří mezi každoročně opakované činnosti související s ukončením účetního období.

Seminář určen pro: 

zaměstnance vybraných účetních jednotek, kterými jsou  dle § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

Cíl semináře:

Seznámit účastníky s tím nejdůležitějším, co se týká inventarizace majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb

Obsah semináře:

 • Platná legislativa v roce 2018
 • Základní pojmy
 • Příprava inventarizace
 • Vnitřní předpisy organizace
 • Provádění inventarizací
 • Inventarizace nemovitého majetku
 • Inventarizace dlouhodobého majetku
 • Inventarizace ve zvláštních případech
 • Inventarizace zásob
 • Inventarizace pokladny, cenin a běžných účtů
 • Inventarizace pohledávek, závazků a fondů
 • Inventarizace podrozvahových účtů
 • Inventarizace vybraného majetku
 • Inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů
 • Inventarizace v knihovnách
 • Vyčíslení inventarizačních rozdílů
 • Inventarizační zpráva
 • Inventurní závěr
 • Archivace
 • Praktické příklady z praxe
 • Nejčastější chyby
 • Diskuse a odpovědi na dotazy

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse)

Lektor

Ing. Eliška Hryzláková

Po absolvování VŠB v Ostravě pracovala 12 let na ekonomickém oddělení v podniku Vítkovice, a. s., a dalších několik let pracovala jako účetní v různých organizacích. Po dobu 10 let pak byla zaměstnaná jako finanční kontrolor na Odboru kontroly Statutárního města Ostravy, Městský Obvod Ostrava – Jih, a na Odboru interního auditu a kontroly…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.12.2018

9:00 - 13:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Inventarizace majetku, inventarizace závazků, inventarizace majetku a závazků, inventarizace dle Vyhlášky č. 270/2010 Sb.,  majetek, dlouhodobý majetek, nehmotný majetek, hmotný majetek, školení majetek, Vyhláška č. 270/2010 Sb., vyhláška o inventarizaci majetku a závazků, inventarizace majetku školení, inventarizace majetku seminář, inventarizace majetku kurz, inventarizace, inventarizace nemovitého majetku, inventarizace dlouhodobého majetku, inventarizace ve zvláštních případech, inventarizace zásob, inventarizace pokladny, inventarizace pohledávek, inventarizace závazků, inventarizace kulturních památek, inventarizace v knihovnách, vyčíslení inventarizačních rozdílů, inventarizační zprávy, inventurní závěr, atd.