On-line seminář

ISO jednoduše:

požadavky ISO 9001 s komentářem a příklady z praxe

Ing. Monika Becková

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Obsah

 • Aktuální přehled norem souvisejících s ISO 9001
 • Předpoklady úspěchu managementu kvality
 • Jak postupovat při implementaci
 • Jednotlivé články ČSN EN ISO 9001:2016, souhrnný přehled s komentářem k praktické aplikaci:
  • Co je kontext organizace a jak se specifikuje
  • Jak vypadá procesní analýza
  • Příklady identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a příležitostí v systému kvality
  • Jak se plánují opatření s návazností na rizika
  • Co je podpora systému managementu kvality a jak funguje
  • Provoz z hlediska požadavků normy ISO 9001, co znamená komunikace se zákazníky, realizace výroby a služeb ve smyslu normy ISO 9001
  • Problematika nakupování
  • Jak a proč hodnotit výkonnost v systému managementu kvality, příklady ukazatelů a měřítek
  • Jak má vypadat interní audit
  • Co je přezkoumání vedení(m)
  • Neshody a jejich řešení

Lektor

Ing. Monika Becková

Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.6.2021

9:00 - 14:00

On-line

Přihlásit Připomenout

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.