On-line seminář

Jak čelit nejistotě

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Na nejistotu býváme zvyklí. V životě je totiž většinou jednou z mála jistot. Výrazná a trvalejší nejistota, například ta, kterou nese současnost, však bývá stresující. Naše mozky, toužící po jistotě, vnímají totiž nejistotu téměř automaticky jako hrozbu, a reagují na ni úzkostí. Jak se s nejistotou co nejlépe vypořádat?

Stručná osnova webináře: 

  • Život s nejistotou
  • Jak nejistotu přijmout jako fakt
  • Jak nepřeceňovat rizika
  • Jak svou nejistotu omezit
  • Jak důvěřovat své intuici
  • Proč není na místě před nejistotou utíkat

Cílová skupina webináře:

Webinář je určen všem, kteří jsou ve své práci či životě nuceni zápasit s určitou nejistotou a chtějí se vyvarovat zbytečnému stresu, který jim tato nejistota přináší. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoj manažerů i dalších pracovníků.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.2.2021

10:00 - 11:00

On-line

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.