On-line seminář

Jak činit správné závěry: k čemu, proč a jak slouží Occamova břitva

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Nevíme-li, která z možných příčin určité události je ta pravá, pak se většinou příliš nezmýlíme, rozhodneme-li se pro tu, která je svou podstatou nejjednodušší. Uvažujeme-li tímto způsobem, používáme tak zvanou Occamovu břitvu.

Stručná osnova webináře: 

  • Occamova břitva, aneb jednoduché příčiny bývají pravděpodobnější
  • Occamova břitva: možnosti praktického uplatnění
  • Varianty Occamovy břitvy: Hanlonova a Popperova břitva
  • Jak se o Occamovu břitvu neříznout 

Cílová skupina webináře:

Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost kriticky uvažovat i přesvědčivě komunikovat. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky osobního rozvoje zaměstnanců.

 

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.10.2021

10:00 - 11:30

On-line

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.