On-line seminář

Jak iniciovat pořízení změny územně plánovací dokumentace

Jaký dopad má nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. na změny v územně plánovací dokumentaci

Mgr. Martina Pavelková

Seznamte se s problematikou pořizování změn územně plánovací dokumentace se zaměřením na návrh či podnět třetích osob. Dovíte se, kdo a jakým způsobem může takový návrh či podnět k pořízení změny územně plánovací dokumentace podat. Jaká jsou specifika, resp. výhody a nevýhody jednotlivých postupů pořizování změn (zkrácený a standardní)? Vše v souladu s se stávajícím, ale i novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb.

On-line seminář je určen pro

pracovníky stavebních firem, projektanty, právníky v oblasti stavebnictví, pracovníky stavebních úseků krajů, měst a obcí, investory, technické dozory.

Obsah on-line semináře

  • Úvod – obecné informace
  • Pořízení změny územně plánovací dokumentace podle stávajícího stavebního zákona
  • Podnět a návrh na pořízení změny podle stávajícího stavebního zákona
  • Pořízení změny územně plánovací dokumentace podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
  • Podnět na pořízení změny podle nového stavebního zákona

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex, Adobe Connect nebo MS Teams. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Mgr. Martina Pavelková

Absolvovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích působila krátce v advokacii, poté se rozhodla zaměřit svou profesní dráhu na stavební právo ve veřejné správě. Pracuje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde vykonává agendu na úseku územního plánování, i stavebního řádu. V rámci těchto činností se kromě nejrůznějších témat…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

29.10.2021

10:00 - 11:00

On-line

1 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.