Seminář

Jak inovovat školní vzdělávací program

Tento vzdělávací kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Seminář je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Účastníci získají osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Klíčové pojmy

Školní vzdělávací program (ŠVP), rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV), mateřské školy, inovace

Seminář je určen pro

Vzdělávací kurz je určen učitelkám a ředitelkám mateřských škol. Formou dílny si budou účastnice osvojovat dovednosti potřebné k vyhodnocování vlastní práce a následnému zapracování zjištěných výsledků do školních vzdělávacích programů.

Cíl semináře

Po absolvování kurzu budou účastníci vědět, jak postupovat při inovaci ŠVP a jak souvisí vlastní hodnocení mateřské školy s plánování a zkvalitňováním vzdělávací práce.

Obsah semináře

  • Soulad školního vzdělávacího programu s požadavky RVP PV – využití kritérií RVP PV pro zpracování ŠVP, problémové oblasti ŠVP z pohledu ČŠI.
  • Zpracování jednotlivých kapitol ŠVP  – formou dílny si budou účastnice zkoušet zpracovat jednotlivé kapitoly ŠVP.
  • Propojenost s třídním vzdělávacím programem – tvorba zásad, které by měly být součástí ŠVP.
  • Provázanost vlastního hodnocení s plánováním – využít výsledky fiktivního hodnocení  MŠ k inovaci ŠVP.
  • Diskuse 

Lektor

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Absolvovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor předškolní pedagogika. Od roku 1992 ředitelka MŠ Radost v Brně. Od roku 2008 lektorka na Masarykově univerzitě v Brně. Zabývá se problematikou řízení mateřských škol, hodnocením kvality předškolního vzdělávání a autoevaluací škol. Členka řídícího týmu, poradkyně a lektorka Projektu…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

16.11.2023

9:00 - 16:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

2 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Ivana Vymětalová

“Moc spokojená, lektorka skvělá.„

Karolína Svatošová

“Seminář byl velmi poutavý, srozumitelný„