Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Jak nepřijít o dotaci z veřejných rozpočtů a kontrola dotací - akreditováno Ministerstvem vnitra ČR

Akreditováno Ministerstvem vnitra, odborem efektivní veřejné správy, podle ustanovení § 31 ods. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky (číslo akreditace AK/PV-26/2011)
vzdělávací program průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky (číslo akreditace AK/VE-17/2011)

akreditace akreditace

Klíčové pojmy

dotace z veřejných rozpočtů, strukturální fondy, pravidla čerpání dotací,  kontrola na místě, porušení rozpočtových pravidel, sankce

Seminář je určen pro

Všechny právnické a fyzické osoby tj. podnikatelé nebo nevýdělečné organizace, kteří přijali dotaci z veřejných rozpočtů ČR, včetně prostředků Národního fondu a prostředků EU poskytovaných přímo nebo zprostředkovaně z EU, nebo o přijetí uvažují. Vzdělávací program je určen také úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, kteří implementují dotace, participují na finančních vypořádáních dotací a kontrolují použití prostředků dotací.

Cíl semináře

Poskytnout účastníkům semináře informace o právních předpisech ve vztahu k dotacím z veřejných zdrojů, základních pravidlech, která jsou povinni dodržovat příjemci při čerpání dotací s důrazem na možné sankce pokud finanční kontrola zjistí nesrovnalosti nebo porušení rozpočtových pravidel a dále seznámit účastníky s procesy kontroly na místě, s povinnostmi a právy kontrolovaných osob. Seznámit úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou dotací ve vztahu ke konečným příjemcům, kteří veřejné prostředky čerpají.

Obsah semináře

1.  Právní předpisy ve vztahu k dotacím a pravidla čerpání prostředků dotací

 • Právní předpisy vymezující pojem dotace a druhy veřejné finanční podpory
 • Některá pravidla čerpání prostředků dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtů ÚSC pro příjemce dotací

2. Zásady účtování o přijatých dotacích, uznatelnost výdajů hrazených ze strukturálních fondů

 • Obecné zásady účtování nebo záznamů v daňové evidenci o přijatých dotacích a jejich použití příjemcem
 • Vybrané zásady způsobilosti (uznatelnosti) výdajů hrazených ze strukturálních fondů EU v r. 2007 - 2013

3.  Kontrola čerpání dotací u příjemců dotací

 • Využití účetnictví nebo daňové evidence u příjemce dotace jako nástroj kontrolora při „kontrole na místě“
 • Právní předpisy ve vztahu k provádění kontroly čerpání dotací u příjemců, orgány, které mohou kontrolovat dotace
 • Povinnosti a práva kontrolovaných osob před a v průběhu kontroly

4.  Praktické poznatky z kontrol

 • Některé praktické poznatky z průběhu kontrol
 • Postup kontrolované osoby v případě nesouhlasu s obsahem Protokolu z kontroly

5. Dotazy, diskuse

Časový harmonogram

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Blažena Petrlíková, lektor Právo, řízení

Více než 30 let praxe v oboru účetnictví se zaměřením zejména na nevýdělečné organizace a účetnictví fyzických osob podnikatelů. Působila ve významných nadacích a jako ekonom v jedné ze sekcí Rádia Svobodná Evropa a v závěru profesní kariéry jako metodik účetnictví nevýdělečných organizací a později jako kontrolní pracovník Ministerstva financí

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
31.10.20149:00 - 14:00Prahabude upřesněno2490 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení