On-line seminář

Jak nepropadnout klamům založeným na Barnumově efektu

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Barnumův efekt je jednoduchý, mnohdy však účinný a v praxi častý psychologický klam, který si lidé jen zřídka uvědomují. Používán je nejčastěji k získání důvěry či manipulaci druhými, využívají ho obchodníci, ale i poradci, samozvaní kouči apod. Vychází ze skutečnosti, že lidé získávající určité velmi obecné a nekonkrétní sdělení, jež se údajně váže k jejich osobě, mívají sklon s ním souhlasit, vnímat ho jako přesné a přiléhavé, a v důsledku toho se jím i řídit, a to přesto, že jde o sdělení či doporučení svou povahou zcela bezcenné.

Obsah webináře: 

  • Proč a jak Barnumův efekt působí
  • Kde se lze s tímto efektem setkat
  • Barnumův efekt v osobním poradenství
  • Barnumův efekt a tzv. chladné čtení
  • Jak si působení Barnumova efektu uvědomit a jak se jeho vlivu vyvarovat

Cílová skupina webináře: 

Seminář je určen všem, kteří občas jsou nebo kterým hrozí, že budou vědomě či nevědomě vystaveni manipulaci, chtějí tuto manipulaci včas rozpoznat a nenechat se jí ani nepřímo ovlivnit. Je určen i všem, kteří se zabývají tréninky sociálních a komunikačních schopností zaměstnanců.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se rozvojem lidských zdrojů, osobním rozvojem, posilováním osobní efektivity a schopnosti řídit sebe sama. Je VŠ učitel managementu., lektorem kurzů MBA, koučem a autorem řady publikací, mj. úspěšné knížky „Vezměte život do svých rukou“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.12.2023

10:00 - 11:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.