On-line seminář

Jak postupovat při řešení pracovních úrazů na pracovišti

Tomáš Neugebauer

Možnost vzniku pracovního úrazu není možné nikdy vyloučit, a to ani na pracovištích administrativního charakteru. Proto by každý zaměstnavatel měl vědět nejen o svých povinnostech při vzniku pracovního úrazu, ale též i o souvisejících povinnostech - o zákonném pojištění, náhradách škody a nemajetkové újmy, které vznikly postiženému atd. Pro většího zaměstnavatele bude důležité i sledování vývoje pracovní úrazovosti. Pro jiného např. řešení úrazů žáků na odborné praxi na jeho pracovištích. Nejen těmto problémům bude věnován náš on-line seminář.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Tomáš Neugebauer

v oblasti BOZP pracuje nepřetržitě více než dvacet let. Je interním auditorem systému managementu BOZP, specializuje se na vytváření systémů řízení v oblasti BOZP a na využívání informačních a komunikačních technologií v této oblasti. Je autorem jedenácti publikací a provádí lektorskou činnost. Též je autorem odborného obsahu a systému…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.9.2020

10:00 - 12:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.